Ομιλίες

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που έβαλε αυτήν η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα της εκλογής της ήταν το συμμάζεμα του Δημοσίου και του ευρύτερου  Δημοσίου τομέα. Μέσα σε έξι μήνες και ύστερα από τις εργώδεις προσπάθειες του πρωθυπουργού μας Αντώνη Σαμαρά, αλλά και μέσα από την αγαστή συνεργασία των 3 κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, καταφέραμε για πρώτη φορά να βάλουμε ένα μπούσουλα στα δημοσιονομικά και να ατενίζουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον.
Ευθύνες για τον τεράστιο και άνισα κατανεμημένο δημόσιο τομέα έχουμε όλοι. Όμως θα ήταν μεγάλο σφάλμα αν μείνουμε μόνο στην επίρριψη των ευθυνών, πράγμα που κάνει με μεγάλη συνέπεια η αντιπολίτευση και να μην προχωρήσουμε στη επίλυση χρόνιων προβλημάτων που θα βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που απολαμβάνουν οι πολίτες. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε πράξη όλα αυτά που θα κάνουν την χώρα μας μια σύγχρονη ευρωπαική χώρα με έναν Δημόσιο τομέα που θα λειτουργεί υπέρ του πολίτη και όχι εις βάρος του πολίτη.
Είναι νομίζω ηλίου φαεινότερο ότι το σημαντικότερο ρόλο στην εξέλιξη των μεταρρυθμίσεων στη χώρα θα παίξει η δημόσια διοίκηση. Αυτή θα εκτελέσει όλες τις αποφάσεις που θα ληφθούν και θα νομοθετηθούν σε πολιτικό επίπεδο. Δυστυχώς όμως η σημερινή διοίκηση δεν μπορεί να αποδώσει διότι είναι ανοργάνωτη, υποστελεχωμένη εκεί που χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό, υπερστελεχωμένη εκεί που δεν χρειάζεται και πλήρως κατακερματισμένη σε πληθώρα οργανισμών, νομικών προσώπων, φορέων κλπ.
Έτσι λοιπόν με το παρόν νομοσχέδιο που συζητάμε και αφορά καταργήσεις-συγχωνεύσεις νομικών προσώπων δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα επιδιώκουμε μια πιο ορθολογική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης  τόσο σε λειτουργικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Με το παρόν νομοσχέδιο κάνουμε πράξη τις υποσχέσεις μας για ένα δημόσιο, σύγχρονο και δίκαιο για όλους. Καταργούμε λοιπόν οκτώ φορείς και συγχωνεύουμε άλλα εκατόν ενενήντα επτά νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα.
 Για τους οκτώ φορείς που καταργούνται δηλαδή
1)    Την Ελληνική Θαλάσσια Ένωση
2)    Το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
3)    Το Ταμείο Διαχείρισης  Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων
4)    Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
5)    Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Πολιτισμού – Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς – Εθνικής Χαρτοθήκης
6)    Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
7)    Οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων εκτός από εκείνες που εδρεύουν σε πόλεις οι οποίες είναι έδρες εφετείων
8)    Οι Φορείς Διαχείρισης Υγροτόπων Λίμνης Καστοριάς ,Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων και Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου
θα προκύψει εξοικονόμηση πόρων από την μη καταβολή μισθωμάτων, αμοιβών μελών ΔΣ, λοιπών οργάνων, δικηγόρων κλπ. σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περίπου 816.500 ευρώ.
Για τους φορείς που συγχωνεύονται δηλαδή
1)    Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας
2)     Το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας εντάσσεται στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
3)    21 φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών εντάσσονται σε εννέα νέους ενιαίους φορείς προστατευομένων περιοχών
4)    37 Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας εντάσσονται σε 12 νέα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που συνιστώνται ανά περιφέρεια της χώρας
5)    Συγχωνεύονται τα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών στο Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης φορτοεκφορτωτών
6)    Απορροφάται η   HELLEXPO από την ΔΕΘ

Από τις συγχωνεύσεις των παραπάνω φορέων επέρχεται δημοσιονομικό όφελος από την μη καταβολή μισθωμάτων, αμοιβών μελών ΔΣ, λοιπών οργάνων, δικηγόρων κλπ. σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2.200.500  ευρώ περίπου
Το συνολικό δημοσιονομικό όφελος ανέρχεται σε 3.017.000 ευρώ σε ετήσια βάση καθόλου αμελητέο στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που περνά η χώρα μας.
 Κυρίες και Κύριοι βουλευτές,
Η ενιαία λογική που διέπει το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου που συζητούμε είναι :
 πρώτον σε σχέση με τις αρμοδιότητες, αυτές μεταφέρονται ή στο δημόσιο ή στο νέο φορέα όπου μπορεί να ενσωματώνονται και άλλοι φορείς
δεύτερον σε σχέση με το προσωπικό, δεν απολύεται κανένας και ισχύουν τα ίδια ακριβώς πράγματα όπως και πριν. Η υπηρεσιακή κατάσταση τους ρυθμίζεται από τα υπηρεσιακά και τα πειθαρχικά συμβούλια όπως προβλέπεται
τρίτον σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία, αυτά μεταφέρονται στον καθολικό διάδοχο
Ειδικότερα στα άρθρα :    
Με το άρθρο 1 καταργείται το ΝΠΔΔ Ελληνική Θαλάσσια Ένωση και οι αρμοδιότητες του μεταφέρονται στην Δ/νση Εθιμοτυπίας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Το προσωπικό του είναι δημόσιοι υπάλληλοι αποσπασμένοι άρα δεν υπάρχει πρόβλημα.
Με άρθρο 2 καταργείται το ΝΠΙΔ Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το προσωπικό του μεταφέρεται στην εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ που εποπτεύεται από το ίδιο υπουργείο άρα πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα.
Με το άρθρο 3 καταργείται το ΝΠΙΔ Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων το προσωπικό μεταφέρεται σε ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα. Προβλέπεται ότι το εξειδικευμένο προσωπικό σε αναστηλώσεις μνημείων θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέσω επιτροπών της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού οι οποίες θα διαχειρίζονται και τα έργα που έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
Με το άρθρο 4 καταργείται το ΝΠΔΔ Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και μεταφέρονται οι αρμοδιότητές του στο Υπουργείο Τουρισμού. Ουσιαστικά καταργείται μόνο το ΔΣ ενώ οι σχολές θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά σαν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του υπουργείου. Το προσωπικό συνεχίζει κανονικά.
Με το άρθρο 5 καταργείται το ΝΠΙΔ Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού – Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς – Εθνική Χαρτοθήκη και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στα Γενικά Αρχεία Κράτους – Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας σαν τμήμα με τίτλο Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς. Το προσωπικό του μεταφέρεται λόγω επαγγελματικής συνάφειας στην Κτηματολόγιο ΑΕ και κατόπιν διατίθεται στο Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς.
Με το άρθρο 6 συνιστάται το ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας στο οποίο εντάσσονται με πλήρη διαχειριστική, οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Για το προσωπικό τους δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά.
Με το άρθρο 7 εντάσσεται το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας στο ΝΠΙΔ Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και αποτελεί εφεξής Ινστιτούτο αυτού. Για το προσωπικό του δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά.
Με το άρθρο 8 καταργείται το ΝΠΔΔ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και εντάσσεται ως Ινστιτούτο στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Για το προσωπικό του δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα.
Με το άρθρο 9 συγχωνεύονται 21 ΝΠΙΔ Φορείς Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών σε 9 φορείς, καταργούνται άλλοι 3, ενώ διατηρούνται 5 φορείς λόγω της διεθνούς αναγνωρισιμότητας, της μοναδικότητας και της ιστορικής αξίας των περιοχών αυτών.  Για το προσωπικό τους δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό πρόβλημα.
Με το άρθρο 10 συνιστώνται για κάθε περιφέρεια της χώρας συνολικά 12 ΝΠΔΔ Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας στα οποία υπάγονται όλες οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας της χώρας. Το προσωπικό αυτών των μονάδων μεταφέρεται στο αντίστοιχο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας.
Με το άρθρο 11 συνιστάται ΝΠΔΔ Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών στον οποίο συγχωνεύονται όλα τα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών. Τα αποθεματικά των υπό συγχώνευση κεφαλαίων εντάσσονται στο ενιαίο κεφάλαιο σε χωριστές κατηγορίες και χωριστές μερίδες ώστε να προστατεύονται πλήρως τα δικαιώματα των δικαιούχων. Το προσωπικό συνεχίζει κανονικά στο ενιαίο φορέα.
Με το άρθρο 12 καταργούνται τα ΝΠΔΔ Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων εκτός από εκείνες που εδρεύουν σε πόλεις πού είναι και έδρες Εφετείων. Το προσωπικό των εταιρειών που καταργούνται μεταφέρεται στις εταιρείες που διατηρούνται στην έδρα του Εφετείου.
Με το άρθρο 13 η HELEXPO AE απορροφάται από την ΔΕΘ και λύνονται έτσι δυσλειτουργίες στον εκθεσιακό κλάδο.
Αγαπητοί συνάδελφοι
Με το παρόν νομοσχέδιο βάζουμε ακόμη ένα λιθαράκι στην εξυγίανση της δημόσιας διοίκησης. Διαψεύδουμε όλους όσους νόμιζαν ότι δεν θα πιάσουμε θέματα που καίνε και αφήνουμε πίσω όλους αυτούς που θέλουν μια χώρα αγκυλωμένη σε παθογένειες και λάθη για εξυπηρέτηση των μικροπολιτικών τους συμφερόντων. Νομίζω ότι τα παραπάνω άρθρα είναι προς την σωστή κατεύθυνση  και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και έχουν σημαντικό δημοσιονομικό όφελος.
Σας καλώ λοιπόν να τα υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ.

Σ/Ν «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα, αφορά τον σημαντικότατο πυλώνα, τον κλάδο-ατμομηχανή της εθνικής μας οικονομίας, τον τουρισμό. Στην δύσκολη  συγκυρία που ζούμε, έχουμε εναποθέσει ένα πολύ μεγάλο μέρος των ελπίδων μας για ανάπτυξη και έξοδο από το μνημόνιο, στην πορεία του τουρισμού μας. Όλοι προσδοκούμε, ότι φέτος θα έχουμε νέο ρεκόρ αφίξεων τουριστών στη χώρα μας, με ότι αυτό συνεπάγεται στην εισροή συναλλάγματος, στο ΑΕΠ της χώρας, στην αγορά εργασίας κλπ. Η κυβέρνηση, και προσωπικά ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, κάνει ότι είναι δυνατόν προς την κατεύθυνση τόνωσης του τουρισμού μας. Και το Υπουργείο Τουρισμού επανασύστησε με διευρυμένες μάλιστα αρμοδιότητες, και πρόσφατα σημείωσε μεγάλη επιτυχία με τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Η προσπάθεια αυτή όμως θα κινδυνεύσει να πάει χαμένη, αν οι απασχολούμενοι στην εστίαση και στον τουρισμό γενικότερα, συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τον τουρίστα με την ίδια νοοτροπία όπως μέχρι τώρα, δηλαδή ευκαιριακά και στην λογική του εύκολου κέρδους. Τολμώ να πω ότι όλοι μας, απασχολούμενοι και μη στον τουρισμό, πρέπει να αποκτήσουμε τουριστική συνείδηση, και να συμβάλουμε στην εθνική αυτή υπόθεση, γιατί η εικόνα της χώρας  μας,  βασίζεται στη γενικότερη συμπεριφορά μας ως λαού. Η αειφορία λοιπόν στον τουρισμό, εξαρτάται από όλους μας. Γύρω μας υπάρχει σφοδρός ανταγωνισμός σε όλη τη Μεσόγειο, και το τουριστικό προϊόν δεν μπορεί να βασίζεται πλέον μόνο στον ήλιο και στη θάλασσα, αλλά πρέπει να αναβαθμισθεί με έμφαση στην ποιότητα, στη μείωση του κόστους, και στην αναβάθμιση των υποδομών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το παρόν νομοσχέδιο, ύστερα από τρισήμισι χρόνια,  έρχεται αρωγός για να δώσει λύσεις, τόσο προς την κατεύθυνση νέων επενδύσεων, όσο και προς τον εμπλουτισμό και μετασχηματισμό του τουριστικού μας προϊόντος. Είναι αποτέλεσμα σκληρής και μεθοδικής δουλειάς, εξαντλητικών συζητήσεων και διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς, και περιλαμβάνει 45 άρθρα. Ας δούμε μερικά από αυτά.
Τα άρθρα 1 έως 8, αναφέρονται σε θεσμικές ρυθμίσεις, με στόχο την προσέλκυση και την διευκόλυνση επενδύσεων, κάτω από αυστηρό περιβαλλοντικό έλεγχο. Εισάγεται η έννοια του οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών επενδύσεων και την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, και προσδιορίζονται κανόνες χωροθέτησής τους. Η αντιπολίτευση εγείρει επιφυλάξεις για τους υποδοχείς αυτούς χωρίς λόγο, καθώς δεν αφορούν σε νησιά μας με έκταση κάτω από 90 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όταν δε, πρόκειται για χώρους με ιστορικό ή αρχαιολογικό ενδιαφέρον,  προστατευόμενα δάση κλπ., απαιτείται ως δικλείδα ασφαλείας, η έκδοση υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διευρύνεται επίσης το τουριστικό προϊόν των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, με εγκαταστάσεις γκολφ, μαρίνες, συνεδριακά κέντρα αλλά και μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης, ευεξίας και καταδυτικού τουρισμού. Εισάγεται επίσης ένα νέο τουριστικό προϊόν, τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, τα condo hotels όπως λέγονται, και ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών σε ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων εντός σχεδίων πόλεως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην λογική δημιουργίας νέων τύπων καταλυμάτων, εισάγονται οι ξενώνες φιλοξενίας νέων. Οι ξενώνες αυτοί μπορούν να προκύψουν από μετατροπή απαξιωμένων τουριστικών μονάδων, ώστε να δώσουν ώθηση σε επιβαρυμένα αστικά κέντρα.  
Τα άρθρα 9 έως 13, αφορούν τους τουριστικούς λιμένες και τα χιονοδρομικά κέντρα. Προβλέπονται ρυθμίσεις για την λειτουργική τακτοποίηση και χωροθέτηση αυτών.  Προβλέπεται επίσης, εξαίρεση από το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, που βρίσκονται στη χερσαία ζώνη τουριστικών λιμένων, ώστε να λειτουργούν όλες τις ημέρες, εργάσιμες και εξαιρέσιμες. Για δε τα χιονοδρομικά κέντρα, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν άδεια λειτουργίας, απλοποιούνται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και τίθεται αυστηρή προθεσμία για την προσκόμιση της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.   Έτσι θα μπορέσουν να εκμεταλλευθούν πόρους από το ΕΣΠΑ.
Τα άρθρα 14 έως 16, αφορούν στην κατανομή των νέων ρόλων μεταξύ του υπουργείου και του ΕΟΤ, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του στρατηγικού σχεδίου της χώρας για τον τουρισμό. Έχουμε τερματισμό του μοντέλου, όπου ο ΕΟΤ και αδειοδοτούσε και ήλεγχε τις τουριστικές επιχειρήσεις. Έτσι ένας θύλακας διαφθοράς καταργείται. Η ειδική υπηρεσία προώθησης και αδειοδότησης τουριστικών επενδύσεων του ΕΟΤ, μεταφέρεται στο Υπουργείο Τουρισμού, όπου θα λειτουργεί σαν υπηρεσία μιας στάσης, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία. Ο ΕΟΤ, θα έχει σαν αποκλειστικό στόχο, την συστηματική και έγκαιρη προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος προς τις διεθνείς αγορές, καθώς και το άνοιγμα νέων δυναμικών αγορών.  Όπου στο εξωτερικό, δεν υπάρχουν γραφεία του ΕΟΤ ή έχουν καταργηθεί, προβλέπεται η στελέχωση των πρεσβειών μας με τουριστικούς εντεταλμένους. Απολύτως λογική κίνηση, και δεν κατανοώ τους φόβους της αντιπολίτευσης περί δήθεν διαρχίας, έλλειψης συντονισμού κλπ., αφού οι τουριστικοί εντεταλμένοι, ιεραρχικά μεν θα υπάγονται στον πρέσβη ή πρόξενο, λειτουργικά δε στον ΕΟΤ.
Τα άρθρα 17 έως 20, ενισχύουν τον επιτελικό ρόλο του Υπουργείου Τουρισμού. Δημιουργείται Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης με αρμοδιότητες τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη διοικητική μέριμνα και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Επίσης συστήνεται το Παρατηρητήριο Τουρισμού, με αντικείμενο την αξιοποίηση των στοιχείων του δορυφόρου λογαριασμού τουρισμού, ώστε να σχεδιάζονται αποδοτικές πολιτικές.
Τα άρθρα 24 έως 29, αφορούν στη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους. Προβλέπεται η δημιουργία ξενοδοχειακών clusters, όπου μικρές επιχειρήσεις, που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από μία κεντρική ξενοδοχειακή μονάδα, θα μπορούν να  ενσωματωθούν σε αυτή με το ίδιο brand name. Καταλαβαίνουμε όλοι μας τι δυνατότητες δίνει αυτή η καινοτομία στους μικρούς και ξεχασμένους ξενοδόχους, ή ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων.  Ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι.
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Κλείνοντας την τοποθέτησή μου, νομίζω ότι δύσκολα μπορεί και ο πιο κακόπιστος να ισχυρισθεί ότι  το νομοσχέδιο δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή δεν βοηθά στις επενδύσεις, δεν ρυθμίζει μακροχρόνιες εκκρεμότητες, δεν εισάγει καινοτομίες, δεν δημιουργεί νέα σύγχρονα τουριστικά προϊόντα, δεν σέβεται το περιβάλλον, δεν βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις κλπ. Μου έκανε αλγεινή εντύπωση αγαπητοί συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, οι τοποθετήσεις ορισμένων συναδέλφων της αντιπολίτευσης. Εάν κάποιος άκουγε χθες, και δεν γνώριζε πρόσωπα και πράγματα, δεν θα καταλάβαινε ποιος μιλούσε εκ μέρους ποιού κόμματος (Χρ. Αυγή, ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητοι Έλληνες). Στείρα αντιπολίτευση. Όχι σε όλα. Μάλιστα ο συνάδελφος κ. Αρβανίτης της Χρ. Αυγής σχεδόν παρεξηγήθηκε, γιατί ο προλαλήσας κ. Μαριάς των Ανεξ. Ελλήνων, πρόλαβε και μίλησε για «αφελληνισμό» του τουρισμού. Απόλυτη σύμπνοια Χρ. Αυγής, ΣΥΡΙΖΑ, Αν. Ελλήνων. Εντυπωσιακό μεν, λυπηρό δε, διότι ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση.
Σας ευχαριστώ.

ΚΕΛΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Επισπεύστε τις πληρωμές σε γιατρούς και κλινικές  Στο πλαίσιο της ομιλίας του στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής, ο Βουλευτής Λάρισας της Ν.Δ. κ. Χρήστος Κέλλας ανέφερε τα παρακάτω: «Η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ εξαρχής είχε προδιαγεγραμμένο μέλλον. Ήταν θνησιγενής. Με τον τρόπο που υλοποιήθηκε και την επιμονή να ενοποιηθούν  όλα τα ταμεία σε ένα,  μέσα σε ένα χρόνο, το αποτέλεσμα ήταν προδιαγραμμένο. Επιπλέον, τα ταμεία είχαν ασυμβίβαστα πληροφοριακά συστήματα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το Υπουργείο να μην έχει τον έλεγχο.
  Αυτή τη στιγμή έχουν καταργηθεί τα πρώην περιφερειακά υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. και οι γιατροί δεν έχουν να στεγαστούν. Τους παραχωρεί στέγη το κέντρο υγείας που βρίσκεται στο ίδιο σημείο αλλά δεν μπορούν να πάνε διότι το ένα ανήκει στο ΕΣΥ και το άλλο στον ΕΟΠΥΥ , παρόλο που και τα δύο εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας. Η απάντηση είναι ότι χρειάζεται υπογραφή για να γίνει τροπολογία. Όμως τι τροπολογία να γίνει αφού ανήκουν στο ίδιο Υπουργείο. Η γραφειοκρατία στο μεγαλείο της.
  Αναφορικά με τον ΕΟΠΥΥ, οι γιατροί και οι κλινικές είναι απλήρωτες επί δύο ή τρία χρόνια. Το αρμόδιο Υπουργείο ζητά να συμφωνήσουν σε περικοπή. Συμφωνούν στην περικοπή, όποια και αν είναι αυτή, 10%, 20% ή 30%. Τους ζητά  να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν πάρει ακόμη χρήματα καθώς επίσης και ότι δεν θα υποβάλλουν μήνυση για διεκδίκηση των ποσών. Όμως σε ποια μήνυση να προχωρήσουν εφόσον είναι δύο χρόνια απλήρωτοι; Ας μην τους προσβάλουμε τουλάχιστον. Να κλείσουν όλοι;
Τι θα γίνει με τον ΕΟΠΥΥ και τους νέους ιατρούς οι οποίοι έχουν ανοίξει ιατρεία εδώ και ενάμιση χρόνο και δεν μπορούν να δουλέψουν. Δεν προσλαμβάνονται και δεν μπορούν να κάνουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. Πρέπει να δουλέψουν.
  Θα κλείσω με το βασικότερο. Ψηφίσαμε τον Φεβρουάριο του 2013 διάταξη να πληρωθούν τα εκκαθαρισμένα του ΟΠΑΔ για το 2011 σε ιδιώτες γιατρούς,  στα διαγνωστικά κέντρα και στις συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές. Η απάντηση ήταν ότι σε ένα μήνα θα πληρωθούν. Διανύουμε τον Ιούλιο και ακόμη δεν έχουν πάρει τίποτα. Θα πληρωθούν; Ίσως δεν έχουν εκκαθαριστεί της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης όπου ο όγκος είναι μεγάλος. Δεν φταίει όμως η υπόλοιπη Ελλάδα. Αφού είναι εκκαθαρισμένα γιατί δεν τους τα καταβάλλετε; Πρέπει να κλείσουν όλοι;
  Για να μην αναφερθώ στην τακτική που εφάρμοσε πέρυσι το Υπουργείο Υγείας – που ανάγκασε τις κλινικές οι οποίες δεν είχαν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ να ενταχθούν σ’ αυτόν-, κόβοντας, ειδικά για τις μαιευτικές- το επίδομα τοκετού. Στις ιδιωτικές κλινικές ωστόσο, όπου δεν είχε συμμετοχή το κράτος και ο καθένας πλήρωνε εξ ολοκλήρου τα έξοδα τοκετού, γιατί έπρεπε να κοπεί το επίδομα και να τις αναγκάσουμε να γίνουν προβληματικές, δημιουργούμε δηλαδή προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν.
  Επιπλέον άλλο ένα πολύ βασικό ζήτημα είναι ότι έχουν λήξει οι συμβάσεις των ιατρών του Ι.Κ.Α. Το καλοκαίρι θα εκτιναχθεί πάλι ο προϋπολογισμός, διότι όλοι θα απευθύνονται σε ιδιώτες. Πάλι θα ξεφύγει ο λογαριασμός. Τουλάχιστον να γίνει ανανέωση αυτών των συμβάσεων. Πρέπει να γίνει κύριε Υπουργέ.
 

Σ/Ν «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚυρίες και κύριοι βουλευτές,
Το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα, αφορά την διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για την προσέλκυση στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων στην οικονομία μας. Η χώρα μας σήμερα, απολαμβάνει δημοσιονομικής ασφάλειας μετά την μεγάλη δόση που πήραμε, πετυχαίνουμε πλέον τους δημοσιονομικούς μας στόχους, ολοκληρώνουμε την διαδικασία αύξησης της ρευστότητας στην οικονομία μας με την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού μας συστήματος, και πλέον αντιμετωπίζουμε την πρόκληση της ανάπτυξης προσδοκώντας την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα. Προχωρούμε λοιπόν στην πραγματοποίηση αυτών των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που θα εξασφαλίζουν ένα αποτελεσματικό κράτος φιλικό προς τους πολίτες και την επιχειρηματικότητα.
Ο νόμος αυτός, που έρχεται πολύ καθυστερημένα στην Ελληνική Βουλή, έχει καινοτομίες και απαντά στο καίριο ζήτημα που είναι η ταχύτητα στην λήψη των αποφάσεων, η εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας, ώστε να πραγματοποιηθεί η επένδυση, και η διατήρηση καθεστώτος απόλυτης διαφάνειας. Καθιερώνεται η λεγόμενη «πολυάδεια», δηλαδή ο επενδυτής μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση της επένδυσής του, μετά την εξασφάλιση πολεοδομικών και αρχαιολογικών αδειών, με δική του ευθύνη και να ελεγχθεί αργότερα. Η «πολυάδεια» λοιπόν, έχει καταλυτική επίδραση στην ταχύτητα υλοποίησης της επένδυσης. Οργανωτικά στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει και η δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, που είναι μια κεντρική αδειοδοτική αρχή μιας στάσης, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, και η οποία αναλαμβάνει όλες τις επαφές του επενδυτή με τις αντίστοιχες κρατικές υπηρεσίες. Η εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ», εξακολουθεί να λειτουργεί, προσαρμοσμένη όμως περισσότερο στις ανάγκες του σημερινού επιτακτικού παγκόσμιου μάρκετινγκ, για την προσέλκυση επενδύσεων.
Όσον αφορά την ρευστότητα, σημαντική καινοτομία είναι η διευκόλυνση του επενδυτή, να μπορεί να προσκομίσει εγγυητική επιστολή, μέχρι και το 100% της ενίσχυσης του επενδυτικού νόμου, και να πάρει τα χρήματα στην αρχή της επένδυσης, και όχι τμηματικά. Αντιλαμβάνεσθε όλοι την σημασία που έχει αυτό για την ρευστότητά του.
Για να συμπληρωθεί το τρίπτυχο ταχύτητα-ρευστότητα-διαφάνεια, θεσμοθετείται το Γραφείο Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων, υπαγόμενο απευθείας στο αρμόδιο Υπουργό  Ανάπτυξης, με σκοπό τον διαρκή έλεγχο τήρησης των διαδικασιών που αφορούν τις επιχορηγήσεις, για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Ακόμη, ο ιδιώτης επενδυτής βοηθείται πλέον και στην στελέχωση της επιχείρησής του, αφού βελτιστοποιείται η διαδικασία έκδοσης αδειών παραμονής για αλλοδαπούς, πολίτες τρίτων χωρών. Άδεια παραμονής δίνεται επίσης και σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στη χώρα μας άνω των 250.000 ευρώ, όπως προτείνεται και με σχετική τροπολογία.
Ένα μεγάλο ζήτημα σε πλείστες επενδύσεις, είναι το λεγόμενο χωροταξικό. Υπάρχει λοιπόν ειδική ρύθμιση στα ΕΣΧΑΣΕ (ειδικά σχέδια χωρικής ανάπτυξης για στρατηγικές επενδύσεις) ούτως ώστε, ότι ισχύει για τις δημόσιες επενδύσεις, να ισχύσει και για τις ιδιωτικές για να μην υπάρχει καθυστέρηση σε σχέση με χωροταξικά ζητήματα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Θέλω εδώ να αναφερθώ σε δύο σημεία του νομοσχεδίου, που αφορούν τους δύο πυλώνες της ανάπτυξης, τον πρωτογενή αγροτικό τομέα και τον τουρισμό. Όσον αφορά την αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, πρέπει να προστατευθεί ακόμη και σε περιπτώσεις στρατηγικών επενδύσεων. Στον ίδιο βαθμό να προστατευθούν τα δάση και οι δασικές εκτάσεις. Πρέπει να προστεθούν ασφαλιστικές δικλείδες στο σχετικό άρθρο. Όσον αφορά δε τον τουρισμό, συμφωνώ με την υπαγωγή των ξενοδοχείων δύο αστέρων σε προγράμματα αναβάθμισης μέσα στο νέο επενδυτικό νόμο, διότι αποτελούν την ραχοκοκαλιά του τουριστικού δυναμικού της χώρας μας.
Για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Αττικής, σωστά ιδρύεται η «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ» ούτως ώστε να υπάρξει συντονισμένη κα όχι κατακερματισμένη ανάπτυξη. Όσον αφορά την συγκοινωνία με υδροπλάνα, η οποία θα δώσει μοναδικές δυνατότητες στα νησιά μας και στον τουρισμό μας, θεσπίζεται πλήρες πλαίσιο λειτουργίας, αλλά δεν οριοθετείται το κεντρικό υδατοδρόμιο που θα βρίσκεται στην Αττική. Εδώ λοιπόν έρχεται η «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ» να δώσει λύση.
Έρχομαι τώρα σε ένα θέμα που έχω θίξει και με σχετική ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό, και αφορά την παροχή πρόσθετων εγγυήσεων από πλευράς εργοληπτικών εταιρειών στα δημόσια έργα. Εδώ έχουμε μεγάλες εκπτώσεις, πολύ μεγάλες εγγυητικές επιστολές, και οι πρόσθετες εγγυήσεις πρέπει να καταργηθούν τελείως και όχι να μειωθούν, όπως προτείνεται με το παρόν νομοσχέδιο. Είναι λάθος να αφήνουμε αυτή την στιγμή έναν τεχνικό κόσμο, που έχει να κάνει με την κατασκευή ή την μελέτη των έργων, έρμαιο του τραπεζικού συστήματος. Πλήθος έργων που έχουν δημοπρατηθεί και ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί, δεν μπορούν να ανατεθούν, γιατί δεν μπορούν οι εργοληπτικές εταιρείες να εξασφαλίσουν εγγυητικές επιστολές. Προχωρήστε στην κατάργηση κ. Υπουργέ όπως άλλωστε είναι και η επιθυμία του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος), αλλιώς οδηγούμαστε σε μονοπωλιακές καταστάσεις στο χώρο των δημοσίων έργων.
Με τις παρατηρήσεις αυτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι τελειώνω, δίνοντας θετική ψήφο, για να μπορέσει επιτέλους να εισέλθει η χώρα μας σε τροχιά ανάπτυξης, χωρίς να χρειασθούν άλλα μέτρα, αφού πλέον ο λαός μας έχει εξαντλήσει προ πολλού τις αντοχές του.
Σας ευχαριστώ.

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία απαιτεί cookies για να λειτουργήσει σωστά.
Δεν αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με εσάς προσωπικά.