Κοινοβουλευτική δραστηριότητα

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΚΕΛΛΑΣ: ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥΣ ΕΝΟΨΕΙ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΝα προχωρήσει εγκαίρως, πριν από την έναρξη της διαδικασίας αιτήσεων για την προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ, σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να αρθεί η αδικία και η άνιση μεταχείριση προς τον κλάδο των Κοινωνιολόγων, καλεί, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου,  την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως,  ο αν. Γραμματέας της Κ.Ο της ΝΔ, βουλευτής Ν. Λάρισας, κ. Χρήστος Κέλλας.
Ο Λαρισαίος πολιτικός έγινε αποδέκτης επιστολής διαμαρτυρίας της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής, στην οποία γίνεται λόγος για “εξοστρακισμό των Κοινωνιολόγων από τον επικείμενο διαγωνισμό ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών” καθώς “στους πτυχιούχους του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Κλάδος ΠΕ71), δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς της προϋπηρεσίας, που έχουν αποκτήσει ως δάσκαλοι στην Ειδική Αγωγή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στον Κλάδο ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”.
Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:
Σύμφωνα και με επιστολή της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α), “μετά την έκδοση της προκήρυξης 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ, διαπιστώθηκε η ένταξη του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στον κλάδο ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών). Η ένταξη του εν λόγω τμήματος στον κλάδο ΠΕ10 (Κοινωνιολόγων), έγινε με το νόμο 3794/2009, χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, χωρίς γνωμοδότηση του τότε Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, χωρίς, δηλαδή, καμία επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση”.  
Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΕΚΠ του ΠΑΜΑΚ με κατεύθυνση “Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες”, εργαζόμενοι ως εκπαιδευτικοί ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Πρωτοβάθμια και μόνο Εκπαίδευση (στην Ειδική και όχι στη Γενική), μεταφέρουν την προϋπηρεσία τους στον κλάδο ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών και διεκδικούν, σήμερα, θέσεις διορισμού και στην Ειδική αλλά και στη Γενική Εκπαίδευση, με τη νέα προκήρυξη 2ΓΕ/2019. Δηλαδή, καλούνται να διδάξουν στη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το πανελληνίως εξεταζόμενο μάθημα της Κοινωνιολογίας, ενώ δεν έχουν καν το δικαίωμα να διδάξουν στη Γενική Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση.
Μέχρι την έκδοση του ν. 4589/2019 οι απόφοιτοι του εν λόγω τμήματος δεν μετέφεραν προϋπηρεσία και κατά συνέπεια δεν δήλωναν υποψηφιότητα στον τότε κλάδο ΠΕ10 και νυν ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών), καθώς δεν είχαν καμία πιθανότητα πρόσληψης στον εν λόγω κλάδο.
“Με την μεταφορά, όμως, προϋπηρεσίας, εκατοντάδες «βαπτισμένοι» κοινωνιολόγοι, διεκδικούν θέσεις διορισμού στον κλάδο ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών”, όπως αναφέρεται και στην επιστολή της ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α..
Τέλος, ο κ. Κέλλας, ερωτά την Υπουργό Παιδείας “σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει πριν από την έναρξη της διαδικασίας αιτήσεων για την προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ, ώστε να αρθεί η αδικία και η άνιση μεταχείριση προς τον κλάδο των Κοινωνιολόγων”.


ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΕ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ – ΒΟΡΙΔΗ
ΚΕΛΛΑΣ: ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ “ΚΑΙΝΕ” ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ“Τα προβλήματα που δημιούργησε στους πολίτες η διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών, αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την ενδεχόμενη οριστική απώλεια κοινοτικών ενισχύσεων”, αναδεικνύει, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο αν. Γραμματέας της Κ.Ο της ΝΔ, βουλευτής Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας, με ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κκ. Κωστή Χατζηδάκη και Μάκη Βορίδη.

Ο Λαρισαίος πολιτικός τονίζει αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ότι, “ενώ έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις (διανομές, αναδασμοί, νόμιμες εκχερσώσεις κλπ) καθώς και διατάξεις προς εφαρμογή από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δασαρχεία, Διευθύνσεις Δασών), που αφορούν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας γεωργικών εκτάσεων, δεν μπορούν να γίνουν μεταβιβάσεις, πράξεις αποδοχής κληρονομιάς και πάσης φύσεως συναλλαγές για τις συγκεκριμένες ιδιοκτησίες, έως την οριστική κύρωση των Δασικών Χαρτών, καθώς, προς διεκπεραίωση των παραπάνω περιπτώσεων, οι αρμόδιοι φορείς αναμένουν έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων”.

“Ανάλογη είναι η κατάσταση”, συνεχίζει ο Χρήστος Κέλλας “και με την ενδεχόμενη οριστική απώλεια κοινοτικών ενισχύσεων”, αφού, όπως τονίζει, “ενώ πολλοί καλλιεργητές, με νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας γεωργικών εκτάσεων από διοικητικές πράξεις (διανομή, αναδασμό, νόμιμες εκχερσώσεις κλπ), εφαρμόζοντας κοινοτικά προγράμματα, λάμβαναν κοινοτικές ενισχύσεις, από την μερική κύρωση των Δασικών Χαρτών και μετέπειτα, οι δασικές υπηρεσίες, προκειμένου να άρουν τον δασικό χαρακτηρισμό, που προσδόθηκε στις συγκεκριμένες εκτάσεις από τους μερικώς κυρωμένους Δασικούς Χάρτες, ζητούν  διευκρινίσεις από την  αρμόδια κεντρική διοίκηση του ΥΠΕΝ, που δεν έχουν δοθεί ως σήμερα”.

Ο αν. Γραμματέας της Κ.Ο της ΝΔ, ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς κκ. Χατζηδάκη και Βορίδη “να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διευθετηθούν οι εκκρεμότητες, λόγω της διαδικασίας κύρωσης των Δασικών Χαρτών αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις κοινοτικές ενισχύσεις των κατόχων γεωργικών εκτάσεων με νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας”.

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΕΛΛΑ
ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΕΑύξηση του ποσοστού πώλησης του παραγόμενου ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (π.χ. φωτοβολταικά) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για αγροτικές εκμεταλλεύσεις από 20% σε 75% προβλέπει τροπολογία, που κατέθεσε ο αν. Γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, βουλευτής Ν. Λάρισας, κ. Χρήστος Κέλλας μαζί με επτά συναδέλφους του και έγινε δεκτή από τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη και Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κ. Κωστή Χατζηδάκη.
Η τροπολογία
Η τροπολογία κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας, Εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ» και στην αιτιολογική της έκθεση αναφέρονται τα εξής:
“Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αποτελούν κρίσιμη παράμετρο για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και τη βιώσιμη γεωργία, με σεβασμό στο περιβάλλον. Η προβλεπόμενη ρύθμιση αφορά τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγών, οι οποίοι ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητα αγροτικής εκμετάλλευσης, λόγω της εποχικότητας στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας συγκρινόμενη με την παραγόμενη ενέργεια από τον ως άνω σταθμό παραγωγής.
Έτσι η προτεινόμενη ρύθμιση, στην παρ. 16 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (Ά 149) για την αυτοπαραγωγή από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για αγροτικές εκμεταλλεύσεις αντικαθιστά την φράση «μέχρι ποσοστού 20% της συνολικά παραγόμενης από τους σταθμούς αυτούς ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση» σε «μέχρι ποσοστού 20% της συνολικά παραγόμενης από τους σταθμούς αυτούς ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση και, εφόσον οι ως άνω σταθμοί παραγωγής εξυπηρετούν αποκλειστικά αγροτική εκμετάλλευση, μέχρι ποσοστού 75%, αντίστοιχα”.
Δήλωση Κέλλα
Σε δήλωσή του ο Λαρισαίος πολιτικός αναφέρει:
«Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία για τη μείωση του κόστους άσκησης της δραστηριότητας αγροτικής εκμετάλλευσης μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής οικονομίας. Ουσιαστικά οι παραγωγοί όχι μόνο θα έχουν φθηνό ρεύμα, καθώς θα χρησιμοποιούν αυτό που παράγουν, αλλά θα μπορούν να πουλούν από το 20% που είχαν αρχικώς το δικαίωμα, το 75%, αυξάνοντας έτσι το εισόδημά τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε φθηνή και καθαρή ενέργεια, προστατεύουμε το περιβάλλον και ενισχύουμε το αγροτικό εισόδημα».   


ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΚΕΛΛΑΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
«Λόγω του ασυνάρτητου και αλλόκοτου σχεδίου συγχωνεύσεων των ΤΕΙ με τα ΑΕΙ, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι φοιτητές των Τμημάτων Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, δεν έχουν τη δυνατότητα απόκτησης πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, όπως οι συμφοιτητές τους στα υπόλοιπα πανεπιστήμια».
Για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας, ο αν. Γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ, βουλευτής Ν. Λάρισας, κ. Χρήστος Κέλλας, κατέθεσε ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως, με την οποία ζητά την δημιουργία αυτόνομου Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και την επαναλειτουργία του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κατά τα πρότυπα ένταξης των αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ σε άλλα Πανεπιστήμια.
Ο Λαρισαίος πολιτικός στην ερώτησή του αναφέρει:
 «Με το Ν. 4526, η προηγούμενη κυβέρνηση προχώρησε σε συγχώνευση των ΤΕΙ με τα ΑΕΙ, με ένα ασυνάρτητο και αλλόκοτο σχέδιο, που στερούνταν κάθε προοπτικής εμβάθυνσης της ακαδημαϊκής έρευνας και σύνδεσής της με την αγορά εργασίας, χωρίς αξιολόγηση των Ιδρυμάτων και μελέτη βιωσιμότητας για τα νέα σχήματα. Μεταξύ των “θυμάτων” αυτού του ασυνάρτητου σχεδίου, οι φοιτητές των Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι το μεν Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, έχει λάβει διεθνείς διακρίσεις για την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών, διαθέτει τον πλέον σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και οι απόφοιτοί του έχουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, το δε, Ιατρικών Εργαστηρίων, έχει εξαιρετικά πολύτιμη συνεισφορά στην ιατρική έρευνα, υψηλή βάση εισαγωγής και εξίσου υψηλή απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας.
Οι φοιτητές και των δυο Τμημάτων, μάλιστα, δεν έτυχαν ισότιμης μεταχείρισης με τους φοιτητές ανάλογων Τμημάτων άλλων Ιδρυμάτων.
Και τούτο γιατί, από την κατάργηση των ΤΕΙ το 2019, δημιουργήθηκαν πανεπιστημιακά Τμήματα Τουρισμού στα νέα Πανεπιστήμια, όπως στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Διεθνές Θεσσαλονίκης, στο Ελληνικό Μεσογειακό Ηρακλείου, στο Πανεπιστήμιο Πάτρας και στο Ιόνιο, ενώ τα Τμήματα Ιατρικών Εργαστηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, μετεξελίχθηκαν σε Τμήματα Βιοιατρικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Ως αποτέλεσμα του ασυνάρτητου σχεδίου συγχωνεύσεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι φοιτητές των Τμημάτων Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, δεν έχουν τη δυνατότητα απόκτησης πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, όπως οι συμφοιτητές τους στα υπόλοιπα πανεπιστήμια».
Κατόπιν των ανωτέρω ο Χρήστος Κέλλας ρωτά την Υπουργό Παιδείας “εαν είναι στις προθέσεις της να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας αυτόνομου Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων (ή εναλλακτικά τη δημιουργία κατεύθυνσης προχωρημένου εξαμήνου Τουριστικών Επιχειρήσεων, που θα εντάσσεται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα αναγράφεται στο αναγνωριστικό του τίτλου πτυχίου) και επαναλειτουργίας του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κατά τα πρότυπα ένταξης των αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ στα Πανεπιστήμια, που προανέφερε”.Σελίδα 1 από 117

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία απαιτεί cookies για να λειτουργήσει σωστά.
Δεν αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με εσάς προσωπικά.