Κοινοβουλευτική δραστηριότητα

ΚΕΛΛΑΣ ΣΕ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΕρώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργο Καρασμάνη κατέθεσε μαζί με άλλους συναδέλφους του ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας, με θέμα την στήριξη της αγροτικής παραγωγής και αξιοποίηση κοινοτικών πόρων για την επιπλέον επιδότηση εγκατάστασης αντιχαλαζικών διχτύων και αντιβρόχινης μεμβράνης.
Ο κ. Κέλλας με την συγκεκριμένη ερώτηση ζητά από τον Υπουργό να αυξηθεί το επιδοτούμενο ποσό για αντιχαλαζική προστασία και αντιβρόχινη μεμβράνη με ταυτόχρονο έλεγχο των τιμών εγκατάστασης των συγκεκριμένων υποδομών, καθώς λόγω των κλιματικών αλλαγών τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται όλο και συχνότερα, ενώ ταυτόχρονα ζητά να πληροφορηθεί και κατά πόσο αξιοποιήθηκε το προηγούμενο κονδύλιο της περιόδου 2007 – 2013.
Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή:
Μια από τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών είναι η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων (χαλάζι, έντονες βροχοπτώσεις, παγετός, ξηρασία κα). Το έτος 2014 δεν ήταν καλή  χρονιά για την αγροτική παραγωγή καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν σε όλη την επικράτεια, σε κρίσιμες για την παραγωγή χρονικές στιγμές, με αποτέλεσμα να πλήξουν τους αγρότες και την οικονομία της περιφέρειας.
Ειδικά τα τελευταία χρόνια όπου το κόστος παραγωγής για τους αγρότες έχει αυξηθεί σημαντικά είναι εμφανές πως μια καταστροφή της παραγωγής εξουθενώνει οικονομικά τις αγροτικές οικογένειες. Παράλληλα προκαλεί ισχυρό ψυχολογικό πλήγμα καθώς παρατηρούν τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς ή και ετών να καταστρέφονται μέσα σε λίγα μόλις λεπτά που διαρκεί το έντονο καιρικό φαινόμενο, ανήμποροι να αντιδράσουν.
Η αύξηση του αγροτικού κόστους παραγωγής σε συνδυασμό με τα όλο και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα και δεδομένης της υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΕΛΓΑ, επιβάλλουν την επέκταση της επιδότησης των μέσων ενεργητικής προστασίας (αντιχαλαζικά δίχτυα, αντιβρόχινες μεμβράνες και αντιπαγετικοί ανεμιστήρες). Ωστόσο, η επέκταση της επιδότησης θα πρέπει να συνοδευτεί από έλεγχο των τιμών για τις συγκεκριμένες υποδομές ώστε η αύξηση της να μην οδηγήσει σε αύξηση των τιμών από την πλευρά των εμπόρων. Σημειώνεται πως σήμερα η επιδότηση των αντιχαλαζικών διχτύων ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου κόστους και αυξάνεται στο 75% για τις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών.
Η ουσιαστική στήριξη της προσπάθειας των παραγωγών να υιοθετήσουν μέτρα πρόληψης και προστασίας της αγροτικής τους παραγωγής από φυσικούς κινδύνους με την επιπλέον επιχορήγηση εγκατάστασης μέσων ενεργητικής προστασίας αποτελεί επομένως επιτακτική ανάγκη. Τα μέτρα αυτά έχουν προληπτικό αλλά και κατασταλτικό χαρακτήρα ώστε να προστατεύεται πιο αποτελεσματικά η παραγωγή από δυσμενή καιρικά φαινόμενα αλλά και να διατηρείται σε σταθερά επίπεδα. Άλλωστε η προληπτική στήριξη του πρωτογενούς τομέα σήμερα αντιστοιχεί με μακροπρόθεσμη ωφέλεια όχι μόνο για τους αγρότες αλλά και για τον ΕΛΓΑ αφού μειώνεται το ποσοστό αποζημίωσης από καταστροφές ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα της αγροτικής παραγωγής.
Επιπρόσθετα, στον πρόσφατο κανονισμό (1305/2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφέρεται ρητά η σημασία της προληπτικής δράσης για την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές (άρθρο 18). Στο ίδιο πλαίσιο, τα άρθρα 36,37,38 του παραπάνω κανονισμού προσφέρουν ένα πολύτιμο χρηματοδοτικό μέσο στο τομέα πρόληψης και αποζημίωσης από φυσικές καταστροφές.   
Προς αυτή τη κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η πολιτεία και ο ΕΛΓΑ και συνεπώς να εξεταστεί κατά πόσον αξιοποιήθηκε το σύνολο των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Επίσης, να μελετηθεί σοβαρά και το ενδεχόμενο περαιτέρω χρηματοδότησης των μέσων πρόληψης και προστασίας της αγροτικής παραγωγής από τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 το οποίο προσφέρει σημαντικά περιθώρια για την ανάληψη δράσεων ενίσχυσης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Κατόπιν όλων αυτών ΕΡΩΤΑΣΘΕ Κύριε Υπουργέ:
-    Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί προκειμένου να αυξήσει το όριο επιδότησης των μέσων ενεργητικής προστασίας;

-    Αναζητούνται τρόποι ώστε η σχετική επιδότηση στα αντιχαλαζικά δίχτυα και τις αντιβρόχινες μεμβράνες να καλύψει στο 100% του κόστους των υποδομών;

-    Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου για τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020) εντάχθηκε ή προβλέπεται να ενταχθεί δράση αξιοποίησης κοινοτικών πόρων;

-    Έχει επανεργοποιηθεί το μέτρο 126 (αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού, που ζημιώθηκε από φυσικές καταστροφές και εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων πρόληψης) του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2007 – 2013 (Άξονας 1: "Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα") με βάση το αίτημα που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του 2013;

-    Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο ΕΛΓΑ για να αξιοποιήσει τα κονδύλια αυτά εάν υπάρχουν;

ΚΕΛΛΑΣ ΣΕ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ
ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη, κατέθεσε μαζί με άλλους συναδέλφους του ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας, με θέμα την αύξηση των πόρων προς το Πράσινο Ταμείο των Δήμων της χώρας.

Ο βουλευτής αναφέρει στην ερώτηση του πως η εν λόγω χρηματοδότηση έχει περικοπεί στο μισό λόγω της έκτακτης δημοσιονομικής προσαρμογής, όμως τώρα είναι αναγκαία η επιπλέον ενίσχυσή του καθώς οι Δήμοι πρέπει να ενισχυθούν για την επίτευξη μεγαλύτερης περιβαλλοντικής αξιοποίησης των πόρων τους.

Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή:
    
Επανερχόμενοι στην αριθμ. Πρωτ.: 12326/27-6-2013 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή σχετικά με τη διάθεση των πόρων του Πράσινου Ταμείου στους Δήμους, σας γνωρίζουμε ότι στο έτος που μεσολάβησε δεν εκταμιεύθηκαν αξιόλογα ποσά για να ικανοποιηθούν οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από τους Δήμους, στην Προκήρυξη των προγραμμάτων από το ΥΠΕΚΑ, το έτος 2013.
    
Συγκεκριμένα προκηρύχθηκαν τα παρακάτω προγράμματα και υποβλήθηκαν προτάσεις από τους Δήμους :

Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού με πιστώσεις 2,3 εκατ. € / 40 εκατ. € (230 προτάσεις).

Απόκτηση και διαμόρφωση ελευθέρων χώρων και διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις με πιστώσεις 12,07 € / 85 εκατ. € ( 120 προτάσεις).

Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015 με πιστώσεις 15,4 εκατ. € / 185 εκατ. € (744 προτάσεις)


Συνολικά έχουν διατεθεί περίπου 30 εκατ. € από το Πράσινο Ταμείο, ενώ όπως ανακοινώθηκε έχουν υποβληθεί προτάσεις που ο συνολικός προϋπολογισμός τους, φθάνει το ποσό των 310 εκατ. € !

Η εντυπωσιακή αυτή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί με κάθε τρόπο, προκειμένου να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική αξιοποίηση των πόρων στους Δήμους μας.
   
 Παράλληλα από το 2013 έχουμε την  περικοπή κατά 50% των πόρων, από 5% σε 2,5% επί των διαθεσίμων, όταν τα αποθεματικά του Ταμείου, υπερβαίνουν το 1 δις !

Στην απάντησή σας, με αρ. πρωτ.: 2/70347/ΔΠΓΚ/6-8-2013, μας γνωρίσατε ότι με την παρ. 16 του άρθρου 9 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν. 4046/2011 και του ν. 4093/2012», τροποποιήθηκε το άρθρο 39 (παρ. 6) του ν. 4024/2011 και ορίσθηκε ότι η διάθεση των πόρων του Πράσινου Ταμείου κατ’ έτος, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 2,5% επί του συνόλου των διαθεσίμων του, στο τέλος του προηγούμενου έτους και κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012- 2015.

Κατόπιν όλων αυτών ΕΡΩΤΑΣΘΕ Κύριε Υπουργέ

1. Θα επανέλθει το ποσοστό στο 5%, προκειμένου να εξασφαλιστούν πιστώσεις ισοδύναμες με αυτές των προηγούμενων ετών ;
2. Τι θα γίνει με τις εκατοντάδες προτάσεις που έχουν υποβληθεί από τους Δήμους και απεικονίζουν τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν ;


ΚΕΛΛΑΣ ΣΕ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ
ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙΕρώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη, κατέθεσε μαζί με άλλους συναδέλφους του ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ . Χρήστος Κέλλας με θέμα τον συμψηφισμό των πάσης φύσεως υποχρεώσεων των ενστόλων προς το Δημόσιο με τα αναδρομικά του ΣτΕ.
Ο κ. Κέλλας με την ερώτηση του ζητά άμεσα από τον Υπουργό να μπορούν οι ένστολοι, ύστερα και από την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ η οποία έκρινε ως αντισυνταγματικές τις περικοπές που έγιναν στους μισθούς τους από τον Αύγουστο του 2012, να συμψηφίσουν τις κάθε είδους υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο, με τα αναδρομικά που δικαιούνται.
Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή:
Η Ολομέλεια του ΣτΕ τον περασμένο Ιανουάριο, με την  υπ. αριθ. 2193/2014 απόφαση, έκρινε ομόφωνα τις  περικοπές στις αποδοχές των ενστόλων, οι οποίες έγιναν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012, ως αντισυνταγματικές, ακυρώνοντας έτσι την υπ' αριθμ. οικ. 2/83408/0022/14-11-2012 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ. Β' 3017/14-11-2012). Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, δεν έχουν επιστραφεί τα ποσά που παρακρατήθηκαν σε έκαστο στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων.
Δεδομένης της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας των ενστόλων και  όντας σε ετοιμότητα κάθε ημέρα και καθ' όλο το εικοσιτετράωρο για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας και έννομης τάξης, αποτελούν προσωπικό ειδικής κατηγορίας, μεταχείρισης και προστασίας,  όταν καθημερινά δίνουν μάχες διακινδυνεύοντας τη ζωή τους.
Με κύριο γνώμονα τα ανωτέρω, οι αποδοχές τους πρέπει να είναι αφενός επαρκείς για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους, αφετέρου ανάλογες της σημασίας της αποστολής τους. Οι συνεχείς μειώσεις των μισθών τους, αλλά και η αναδρομική  μείωση των συντάξεων τους από 1-8-2012, έχουν ως συνέπεια να περιέλθουν  σε δεινή οικονομική θέση σε μία τόσο δύσκολη περίοδο, όπως αυτή που διανύει η χώρα μας.
Ως εκ τούτου θα πρέπει η ελληνική πολιτεία να αποδεχθεί το συμψηφισμό των χρεών πάσης φύσεως (φορολογία εισοδήματος, εκκρεμείς πληρωμές για τον ΕΝΦΙΑ, κ.λ.π )  για τρία τουλάχιστον έτη προς το ελληνικό δημόσιο με τα αναδρομικά των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας μετά την δικαίωση του ΣΤΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο, προκειμένου να συμψηφιστούν οι πάσης φύσεως οφειλές προς το δημόσιο με τα αναδρομικά των εν ενεργεία και συνταξιούχων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας; 
 

ΚΕΛΛΑΣ ΣΕ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ ΚΑΙ ΛΟΒΕΡΔΟ
ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑΕρώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Παιδείας κκ. Γιώργο Καρασμάνη και Ανδρέα Λοβέρδο, αντίστοιχα, κατέθεσε μαζί με άλλους συναδέλφους του, ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας, με θέμα την υλοποίηση και τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος διανομής γάλακτος και του προγράμματος προώθησης φρούτων στα σχολεία.

Ο κ. Κέλλας με την ερώτηση του,  ζητά να πληροφορηθεί άμεσα για την πορεία αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού κονδυλίου που έχει εγκρίνει η ΕΕ και αφορά την προώθηση κατανάλωσης φρούτων και γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία, αφού όπως επισημαίνει ως και το 2011 η αξιοποίηση που υπήρχε από την χώρα μας σε αντίστοιχα κονδύλια ήταν μηδαμινή, ενώ το 2013 η Ελλάδα δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα ΓΑΛΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.
 «Κανένα τρόφιμο να μην πάει χαμένο και να αξιοποιηθεί και το ελάχιστο ευρώ ώστε όλα τα παιδιά να μπορούν να έχουν γάλα και φαγητό στο σχολείο. Δυστυχώς η οικονομική κρίση δεν κάνει διακρίσεις και υπάρχουν μαθητές που δεν έχουν ούτε τα βασικά. Όταν υπάρχουν όλα αυτά, είναι απαράδεκτο να μην συμμετέχουμε σε όσα προγράμματα έχουν σχέση με την υγεία και την ομαλή διατροφή των παιδιών μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή:

Η Ελλάδα έχει στο παρελθόν αφήσει αναξιοποίητους σημαντικούς κοινοτικούς πόρους οι οποίοι είχαν σαν στόχο να προσφέρουν καθημερινά γεύματα σημαντικής διατροφικής αξίας στους μαθητές. Ενδεικτικά, την περίοδο 2010-2011 η χώρα μας αξιοποίησε σχεδόν τα μισά από τα 1,8 εκ. ευρώ που ήταν διαθέσιμα από το πρόγραμμα «φρούτα στα σχολεία» ενώ μέχρι και πρόσφατα (2013) δεν συμμετείχε καθόλου στο πρόγραμμα «γάλα στα σχολεία» σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Σημειώνεται ότι τα δύο παραπάνω προγράμματα που αφορούν τη διανομή φρούτων λαχανικών, γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων αποσκοπούν αφενός στην εξασφάλιση γεύματος και στη διαμόρφωση διατροφικής παιδείας στους μαθητές και αφετέρου στη στήριξη και ανάδειξη των σχετικών γεωργικών προϊόντων που παράγει η πατρίδα μας.

Υπενθυμίζεται ότι σε σχετικές ανακοινώσεις τους στις αρχές του 2013, τα συναρμόδια Υπουργεία είχαν εξαγγείλει την υλοποίηση των δύο παραπάνω προγραμμάτων η οποία και θα έπρεπε να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος εκείνης της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι για το τρέχον σχολικό έτος που ξεκινάει σε λίγες μέρες, στη διάθεση της χώρας μας βρίσκεται αντίστοιχο ποσό (περίπου 3 εκ. ευρώ) για τη διανομή των σχετικών προϊόντων στα σχολεία της χώρας μας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και τη σχετικά πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Τρέφομαι σωστά – αισθάνομαι καλά / 30.01.2014) με την οποία αυξάνει τα κονδύλια για το σκοπό αυτό και εγκαινιάζει μια εκστρατεία για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία των κρατών μελών, ερωτώνται τα συναρμόδια Υπουργεία:

-    Αξιοποιήθηκε το σύνολο των διαθέσιμων πόρων από τα δύο παραπάνω προγράμματα για το σχολικό έτος 2013-2014; Πόσοι μαθητές ωφελήθηκαν;

-    Ποιος είναι ο σχεδιασμός για τη νέα σχολική χρονιά; Συμπεριλαμβάνονται στο νέο προγραμματισμό φρούτα και προϊόντα μεγάλης θρεπτικής αξίας όπως τα ροδάκινα και η σταφίδα;

-    Διαθέτουν τα συναρμόδια Υπουργεία αξιόπιστη στρατηγική για την αξιοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων προς την χώρα μας από τη νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία;

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία απαιτεί cookies για να λειτουργήσει σωστά.
Δεν αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με εσάς προσωπικά.