Κοινοβουλευτική δραστηριότητα

ΚΕΛΛΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠΑΑΤ
ΝΑ ΔΙΕΥΡΥΝΘΟΥΝ ΤΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑΤροπολογία  στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που συζητείται στη Βουλή, με την οποία ζητά  να αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ και ζημιές που προκαλούνται στην αγροτική παραγωγή από αίτια που μέχρι τώρα δεν αποζημιώνονταν, κατέθεσε μαζί με συναδέλφους του ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας.
Στην τροπολογία που κατατέθηκε σημειώνεται πως  τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται στη χώρα μας ολοένα και περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, πολλά εκ των οποίων αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή. Οι επιπτώσεις των εν λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων στον αγροτικό τομέα είναι σημαντικές, τόσο στην ποσότητα και την ποιότητα της πρωτογενούς παραγωγής, όσο και στο εισόδημα των αγροτών.
 Χαρακτηριστικό, παράδειγμα αποτελεί η περυσινή χρονιά, στη διάρκεια της οποίας ένας συνδυασμός ακραίων καιρικών φαινομένων – εξαιρετικά ήπιος χειμώνας, απότομες διακυμάνσεις θερμοκρασιών, ισχυροί άνεμοι στη διάρκεια της ανθοφορίας, ζημιές στο ρόδινο στάδιο, έντονες βροχοπτώσεις κ.α. – συνετέλεσαν στην εμφάνιση εκτεταμένης ακαρπίας και στην απώλεια μεγάλου μέρους της παραγωγής, ιδίως στις δενδρώδεις καλλιέργειες.
 Είχαν δε ως αποτέλεσμα την αισθητή μείωση του αγροτικού εισοδήματος στις καλλιέργειες αυτές, καθώς η κάμψη της παραγωγής ανήλθε σε πολύ υψηλά ποσοστά, σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις οδήγησε στην ολοκληρωτική καταστροφή της παραγωγής.
 Στην αντιστάθμιση των απωλειών που είχαν οι αγρότες-δενδροκαλλιεργητές δεν κατέστη δυνατόν να συνδράμει, μέσω των αποζημιώσεων που καταβάλει σε περιπτώσεις ζημιών, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), καθώς ο ασφαλιστικός του κανονισμός δεν προβλέπει την κάλυψη τέτοιου είδους ζημιών (ή προβλέπει για πρωθύστερα ή μεταγενέστερα χρονικά διαστήματα εκδήλωσής τους), μια και η σύνταξη του κανονισμού έχει γίνει προ πολλών ετών και πριν την εκδήλωση των κλιματικών αλλαγών.
 Επειδή χιλιάδες αγροτών σε ολόκληρη τη χώρα στερήθηκαν των αναγκαίων αποζημιώσεων για την αποκατάσταση των ζημιών και τη συνέχιση της αγροτικής τους δραστηριότητας, προτείνεται η συγκεκριμένη  τροπολογία με αναδρομική ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2013, προκειμένου να υπάρξει μια έστω και καθυστερημένα ανακούφιση των πληγέντων αγροτών και η απαιτούμενη αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός τους, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις επαγγελματικές, οικογενειακές και κοινωνικές τους υποχρεώσεις και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις καλλιεργητικές τους φροντίδες.
Αναλυτικά η προτεινόμενη τροπολογία:
β) Στην παρ. 1  του άρθρου 5 του ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄160/2010) προστίθεται περίπτωση ιγ ως εξής:
«Λοιπές δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες από κοινού ή μεμονωμένα επηρεάζουν μειωτικά την εξέλιξη της αναμενόμενης παραγωγής δενδρωδών καλλιεργειών, πάνω από ορισμένο ποσοστό κατά νομό. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται με εντολή του ΥΠΑΤ Επιστημονική Επιτροπή για την τεκμηρίωση των ανωτέρω.»

γ) Η ισχύς της διάταξης της περίπτωσης ιγ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3877/2010 αρχίζει από 01-01-2013.

ΚΕΛΛΑΣ  ΣΕ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Να αναγνωριστεί στο Στρατιωτικό Προσωπικό,  ο χρόνος αδείας άνευ αποδοχών στο εξωτερικό, ως χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας με καταβολή εισφορώνΕρώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών κκ Δημήτρη Αβραμόπουλο και Γιάννη Στουρνάρα αντίστοιχα, κατέθεσε ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας, με θέμα την αναγνώριση στο Στρατιωτικό Προσωπικό προ του 2010, του χρόνου αδείας άνευ αποδοχών στο εξωτερικό, ως χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας, με καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή:

Με τη διάταξη της παρ 6 του άρθρου 5 του Ν.3883/2010 δόθηκε η δυνατότητα, από 24 Σεπ 2010, για το ζεύγος των Στρατιωτικών της συνυπηρέτησης της/του συζύγου στρατιωτικού σε θέση στο εξωτερικό, όπου υπηρετεί ο σύζυγος σε υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που βρίσκεται στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη, μόνο σε θέσεις πέραν των προβλεπομένων και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη, χωρίς να λαμβάνουν επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά μόνο τις αποδοχές εσωτερικού. Ο χρόνος της μετάθεσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

Πριν τη δημοσίευση του παραπάνω Νόμου ζεύγος στρατιωτικών όταν μετατίθενται ο ένας στο εξωτερικό ο άλλος ακολουθούσε μόνο με τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών και όχι με συνυπηρέτηση, με αποτέλεσμα τη:

α.    Μη δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου άδειας άνευ αποδοχών ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας, με καταβολή των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών και επιπλέον ο υπόψη χρόνος να μην υπολογίζεται ως συντάξιμος και να μην προσμετρείται ως χρόνος υπηρεσίας.

β.    Παράταση του εργάσιμου βίου.


ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Προτίθεστε να δοθεί η δυνατότητα στους στρατιωτικούς που μετακινήθηκαν, πριν την 24 Σεπ 2010, με άδεια άνευ αποδοχώ

ΚΕΛΛΑΣ ΣΕ ΤΣΑΥΤΑΡΗ
ΑΜΕΣΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ « ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ»Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, με θέμα την θεσμοθέτηση του όρου του Ενεργού Αγρότη σύμφωνά και με τη νέα ΚΑΠ, κατέθεσε ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας.
 Ο βουλευτής στην ερώτησή του αναφέρει:
Από τις 26/6/2013, ύστερα από την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων για τη νέα ΚΑΠ, οριστικοποιήθηκε η απόφαση για τη θεσμοθέτηση του όρου «ενεργός αγρότης», με στόχο οι ενισχύσεις της Κομισιόν να λαμβάνονται μόνο από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες.
Σύμφωνα με τη νέα ΚΑΠ ο όρος του ενεργού αγρότη παύει να έχει σαν βάση το αγροτικό εισόδημα και εντάσσει μια σειρά νέων προϋποθέσεων και κριτηρίων. Η Κομισιόν έχει θέσει  πλαφόν το 5% του εισοδήματος να προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα, αλλά παρέχει την δυνατότητα άσκησης πολιτικής για περαιτέρω αύξηση του ποσοστού από το κάθε κράτος μέλος.  Επίσης δίνεται μεγάλη βαρύτητα και στους νέους ηλικιακά αγρότες.
Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι ανάγκη να δώσουμε την πρέπουσα βαρύτητα στον πρωτογενή τομέα, αφού γεωργία και κτηνοτροφία μπορούν να γίνουν το εφαλτήριο για έξοδο της χώρας από την ύφεση. Σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι όλων των ηλικιών, στρέφονται στην γεωργία.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο λοιπόν πρέπει να αποσαφηνιστούν πλήρως όλα τα νέα κριτήρια και  προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις που πρόκειται να λαμβάνουν οι αγρότες μας, προκειμένου και αυτοί να κάνουν τον δικό τους προγραμματισμό για τα επόμενα κρίσιμα χρόνια.
Κατόπιν όλων αυτών ΕΡΩΤΑΣΘΕ Κύριε Υπουργέ
Πότε θα ολοκληρώσει το Υπουργείο τον ορισμό του ενεργού αγρότη, έτσι ώστε οι αγρότες να προγραμματίσουν  τις εκτάσεις που καλλιεργούν και  θα καλλιεργήσουν το 2015;

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΕΛΛΑ ΣΕ ΒΡΟΥΤΣΗ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑΕρώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση, με θέμα την παράταση και ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών του ΟΓΑ, κατέθεσε μαζί με άλλους συναδέλφους του ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας.
Ο βουλευτής στην ερώτησή του αναφέρει:
  Πολλοί αγρότες και πολλές αγρότισσες αντιμετωπίζουν οξύτατο οικονομικό πρόβλημα και δεν μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΟΓΑ με αποτέλεσμα να  είναι σήμερα χωρίς υγειονομική περίθαλψη.   
  Οι αγρότες δεν θέλουν να αποφύγουν την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών αλλά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ο ΟΓΑ ζήτα να πληρωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, πολλοί αγρότες αδυνατούν να πληρώσουν.
  Στην τελευταία αποστολή ειδοποιητηρίων πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών άλλαξε η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του ασφαλιστικού εξαμήνου από 28η Δεκεμβρίου σε 30 Νοεμβρίου.  Πρέπει δηλαδή οι αγρότες να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους 1 μήνα νωρίτερα.
 Χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μένουν και οι αγρότες που έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση, έχουν καταθέσει συνταξιοδοτικό φάκελο στον ΟΓΑ και παρόλο που έχουν κριθεί συνταξιούχοι και γίνεται η κράτηση της μηνιαίας σύνταξης για την εξόφληση των οφειλών προς τον ΟΓΑ, δεν δικαιούνται μέχρι και την εξόφληση των οφειλών τους να έχουν έστω ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Με δεδομένη την οικονομική κρίση και τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν πολλοί ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ πρέπει να υπάρξει:
α) παράταση χρόνου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΟΓΑ
β) να υπάρξει δυνατότητα ρύθμισης από το πρώτο μάλιστα ασφαλιστικό εξάμηνο
ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ασφαλισμένους αυτούς να ρυθμίσουν το χρέος τους,  να γίνει διακανονισμός με ανοιχτό λογαριασμό και να πληρώνουν κάθε μήνα ένα ποσό      ώστε σε σύντομο χρόνο να εξοφλήσουν του χρέος τους και να έχουν τη δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
γ) να δίνεται η δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους κριθέντες από τον ΟΓΑ
συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν οφειλές προς τον ΟΓΑ και τους παρακρατείται η σύνταξη για την εξόφληση των οφειλών τους.

Είμαι βέβαιος ότι συμμερίζεστε την ανάγκη να μην μένει κανείς ασφαλισμένος του ΟΓΑ, που προσωρινά δεν μπόρεσε να πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.


Ερωτάσθε κ. Υπουργέ
α) Τι προτίθεσθε να πράξετε ώστε να υπάρξει παράταση του  χρόνου πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΟΓΑ;
β) Τι προτίθεσθε να πράξετε σχετικά με την πρόταση για την εφαρμογή προγράμματος ρύθμισης των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του ΟΓΑ;
γ) Τι προτίθεσθε να πράξετε σχετικά με τους κριθέντες συνταξιούχους από τον ΟΓΑ, οι οποίοι έχουν οφειλές και παραμένουν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέχρι να εξοφληθούν οι οφειλές τους;  

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία απαιτεί cookies για να λειτουργήσει σωστά.
Δεν αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με εσάς προσωπικά.