Κοινοβουλευτική δραστηριότητα

ΚΕΛΛΑΣ ΣΕ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ ΚΑΙ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ

ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΑΚΕΡΑΙΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣΕρώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών κκ. Γιώργο Καρασμάνη και Γκίκα Χαρδούβελη αντίστοιχα, κατέθεσε μαζί και με άλλους συναδέλφους του, ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας.
Ο βουλευτής ζητάει από τους αρμόδιους Υπουργούς να προχωρήσουν άμεσα στις ενέργειες που χρειάζονται ώστε:
•    να θεωρούνται ακατάσχετες, έναντι οποιασδήποτε οφειλής, οι κοινοτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις, τουλάχιστον για χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων
•    να μην συμψηφίζονται τα οφειλόμενα στους αγρότες ποσά από επιστροφή ΦΠΑ με το σύνολο του οφειλόμενου από αυτούς φόρου εισοδήματος
•    να απλοποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο περί ακατάσχετων απαιτήσεων, η πολυπλοκότητα του οποίου ευνοεί τις καταχρηστικές σε βάρος των αγροτοκτηνοτρόφων συμπεριφορές.
Συγκεκριμένα ο κ. Κέλλας αναφέρει πως, ο νομοθέτης καθιερώνει το ακατάσχετο των κοινοτικών ενισχύσεων ή επιδοτήσεων μόνο για το χρονικό διάστημα που βρίσκονται  στα χέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως τρίτου. Από τη στιγμή, συνεπώς, που οι ενισχύσεις και επιδοτήσεις κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, επιτρέπεται άμεσα η κατάσχεσή τους, χωρίς να μεσολαβεί η προστασία του χρονικού διαστήματος της επόμενης ημέρας από την καταβολή, προστασία η οποία παρέχεται στους μισθούς, στις συντάξεις και στις ασφαλιστικές παροχές.

Παραγνωρίζει δηλαδή ο νομοθέτης, ότι η στέρηση τέτοιων ενισχύσεων συνεπάγεται για τη συντριπτική πλειονότητα των δικαιούχων τους και στέρηση της δυνατότητας να συνεχίσουν την άσκηση της βιοποριστικής τους δράσης καθώς και ότι οι ενισχύσεις και επιδοτήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων προστατεύονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία στο ακέραιο. Όπως άλλωστε, είχε διατυπωθεί και από τον αρμόδιο Επίτροπο Γεωργίας, οι ενισχύσεις αυτές είναι ενισχύσεις για τους γεωργούς. Δεν είναι ενισχύσεις για τον οποιονδήποτε δημόσιο φορέα, είτε συλλέγει φόρους είτε συλλέγει οποιοδήποτε άλλο χρέος των αγροτών.

Επίσης, ο κ. Κέλλας εστιάζει στην καταχρηστικότητα της συμπεριφοράς της φορολογικής διοίκησης να συμψηφίζει τα ποσά της επιστροφής ΦΠΑ στους δικαιούχους αγρότες, με το σύνολο του οφειλόμενου από αυτούς φόρου εισοδήματος για το τρέχον οικονομικό έτος.

Με αυτόν τον καταχρηστικό συμψηφισμό, πέραν του μη ληξιπρόθεσμου χαρακτήρα του συνόλου του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος για την παρελθούσα χρήση, η εν λόγω τακτική παραγνωρίζει ακόμα και τη δυνατότητα που η ίδια η φορολογική διοίκηση παρέχει σε όλους τους φορολογούμενους για καταβολή του φόρου εισοδήματος σε τρεις διμηνιαίες δόσεις μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου τρέχοντος έτους. Με αυτή την αυθαίρετη πράξη της φορολογικής διοίκησης, οι αγρότες στερούνται των δικαιούμενων από την επιστροφή ΦΠΑ ποσών, κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή, τα οποία ανέμεναν, προκειμένου να καλύψουν άμεσες –ακόμα και βιοποριστικές τους- ανάγκες.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΕΛΛΑ ΣΕ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΜΙΣΟ, ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣΕρώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη, κατέθεσε μαζί με άλλους συναδέλφους του, ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας, με θέμα την μείωση στο μισό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα κενά διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα, κλπ.
Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή:
Αισθάνομαι την υποχρέωση να σας επισημάνω ότι είναι αδήριτη ανάγκη να μειωθεί άμεσα στο μισό ο "Ενιαίος Φόρος ιδιοκτησίας Ακινήτων " έτους 2014 για τα κενά διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα κλπ. που δεν αποφέρουν κανένα έσοδο στους ιδιοκτήτες τους, όπως ζήτησε με επανειλημμένα διαβήματά της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων.
Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ, όμως τελικά δεν υιοθετήθηκε στα πλαίσια του ν. 4223/2013 (ΕΝΦΙΑ), με τη δικαιολογία ότι δεν υπήρχε σαφής καταγραφή των κενών ακινήτων, και συνεπώς δεν μπορούσε να εκτιμηθεί η δημοσιονομική συνέπεια της αυτονόητης αυτής ρύθμισης.    
Όμως με την ολοκλήρωση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος και περιουσίας, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών έχει την πλήρη εικόνα όχι μόνο για τα δηλούμενα εισοδήματα αλλά και για όλα τα κτίσματα που δηλώθηκαν ως κενά και παραμένουν ξενοίκιαστα και αχρησιμοποίητα (Ε9, στήλη 32, κωδικός 8), όποτε καταπίπτει ο ισχυρισμός ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των ανοίκιαστων ακινήτων.
Υπενθυμίζω ότι η Κυβέρνηση και τα περισσότερα πολιτικά κόμματα έχουν αποδεχθεί την πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ, η οποία δεν ζητά φοροαπαλλαγή, όπως άλλες ισχυρές ομάδες, αλλά μειωμένο φόρο που να μπορεί να πληρωθεί άμεσα και να εξασφαλίσει αυξημένη εισπραξιμότητα στα ποσά που θα βεβαιωθούν σε βάρος των ιδιοκτητών τους.
Η ικανοποίηση του αιτήματος της ΠΟΜΙΔΑ ως μέτρο όχι μόνον κοινωνικής και φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά και ως μέτρο που συνάδει με τη γενικότερη προτεραιότητα της Κυβέρνησης να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και με λύπη μου, επισημάνω ότι το Υπουργείο Οικονομικών επιμένει να αγνοεί τα πραγματικά προβλήματα των ιδιοκτητών, ιδιαίτερα των αστικών ακινήτων.
Κατόπιν όλων αυτών ΕΡΩΤΑΣΘΕ Κύριε Υπουργέ
Σκοπεύετε να αλλάξετε το φορολογικό καθεστώς προκειμένου οι ιδιοκτήτες ανοίκιαστων ακινήτων να μην επιβαρύνονται με την καταβολή του 100% του ΕΝΦΙΑ, αλλά να επιβάλλεται μειωμένος κατά 50 % ΕΝΦΙΑ για τα κενά ακίνητα ;
        

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΕΛΛΑ ΣΕ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΕρώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη, κατέθεσε μαζί με άλλους συναδέλφους του, ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας, με θέμα την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και την παροχή επιδόματος τόσο στους άνεργους πολίτες, όσο και στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή:

Η κυβέρνηση, τον περσινό χειμώνα και παρά τα πολύ μεγάλα δημοσιονομικά προβλήματα, μοίρασε 155  εκατομμύρια ευρώ ως επίδομα θέρμανσης, αυξάνοντας την επιστροφή  του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, στα 35 λεπτά.

Το επίδομα θέρμανσης  δόθηκε σε έξι δόσεις για τον χειμώνα 2013-2014. Η γραφειοκρατία που αντιμετώπισαν πολλοί συμπολίτες μας στην υποβολή των αποδείξεων, οδήγησαν πολλούς στην απόφαση να μην υποβάλλουν χαρτιά για να πάρουν το επίδομα. Οι περισσότεροι όμως, δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα  να προμηθευτούν τις απαιτούμενες ποσότητες πετρελαίου, για την ικανοποιητική θέρμανση τους.

Πολλοί  συμπολίτες μας,  και ιδιαίτερα οι άνεργοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες,  χαμηλόμισθοι,  χαμηλοσυνταξιούχοι,  τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι και άλλες ομάδες συμπολιτών μας που ζουν  στα όρια της φτώχειας και κάτω από αυτά, λόγω της  υψηλής τιμής του πετρελαίου, δεν κατανάλωσαν πετρέλαιο για θέρμανση,  αλλά  προσέφυγαν στην καύση ξύλου και κάθε άλλου υλικού για να ζεσταθούν, ή οι περισσότεροι μείωσαν κατακόρυφα τις ποσότητες πετρελαίου και τα καλοριφέρ έκαιγαν μόνο 2-3 ώρες το 24ωρο.

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν α) η κατακόρυφη πτώση της κατανάλωσης πετρελαίου για θέρμανση, με  αποτέλεσμα την μεγάλη απώλεια εσόδων για το κράτος και β) η μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης κοπής δένδρων, καθώς και η επιβάρυνση της υγείας των πολιτών λόγω της αιθαλομίχλης  που δημιούργησε η καύση ακατάλληλων υλικών για θέρμανση.
Πολλοί μίλησαν για αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου πετρελαίου μέσα από αυτή την διαδικασία καταβολής του επιδόματος θέρμανσης.

Το λαθρεμπόριο θα αντιμετωπιστεί, α) με την τοποθέτηση GPS σε όλα τα φορτηγά βυτιοφόρα που μεταφέρουν πετρέλαιο, β) με την εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια βενζίνης και γ) με συνεχείς ελέγχους, τόσο στα πρατήρια αλλά ακόμη περισσότερο στα διυλιστήρια και τα βυτιοφόρα μεταφοράς πετρελαίου στα πλοία και αλλού.

Με δεδομένο ότι σε πολλές περιοχές της  Ελλάδας μας με μεσαίο και  μεγάλο υψόμετρο, απαιτείται θέρμανση για 6 και 7 μήνες, τα νοικοκυριά αναγκάζονται να καταναλώνουν συνεχώς πετρέλαιο, ξύλα, pellets, κλπ.

Για πετρέλαιο θέρμανσης σε μονοκατοικία, όπως είναι σε όλα τα χωριά της χώρας μας, απατούνται τουλάχιστον 3 τόνοι σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και 5-6  τουλάχιστον τόνοι, σε περιοχές με μεσαίο και μεγάλο υψόμετρο. Ανάλογα υψηλότερη είναι η επιβάρυνση που δέχονται τα νοικοκυριά που διαμένουν σε πολυκατοικίες και μένουν σε περιοχές με μεσαίο και μεγάλο υψόμετρο. Σε πολλές περιοχές της χώρας μας τον Ιούνιο έσβησαν οι σόμπες και τα καλοριφέρ.

Επειδή το πετρελαίου θέρμανσης «καίει» τα εξουθενωμένα εισοδήματα όλων των νοικοκυριών και περισσότερο των νοικοκυριών στις περιοχές της χώρας μας με μεγάλο  υψόμετρο.
Επειδή πρέπει να βοηθηθούν οι φτωχοί συμπολίτες μας, ιδιαίτερα οι άνεργοι, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι χαμηλόμισθοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και άλλες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες συμπολιτών μας .
 
Πρέπει να μειωθεί ουσιαστικά  ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης,  ώστε να μειωθεί  η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και να έλθει στα επίπεδα πριν την κρίση.
 
Με την ουσιαστική μείωση της τιμής
 
α)  Θα ζεσταθούν οι συμπολίτες μας, διότι θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης.
β)  Το περιβαλλοντικό πρόβλημα της αιθαλομίχλης, που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια η ανεξέλεγκτη καύση διαφόρων αντικειμένων καθώς και ακατάλληλων προς καύση ξύλων (παλιά έπιπλα κλπ), σχεδόν θα εξαλειφτεί.
γ)  Το κράτος   θα έχει πολύ περισσότερα έσοδα, από την αύξηση της κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης.
 
Τέλος, για τους ανέργους και τους ανασφάλιστους υπερήλικες, να υπάρξει  επίδομα ώστε να μπορέσουν να ζεσταθούν.

Ερωτάσθε  κ. Υπουργέ
 
α) Τι προτίθεσθε να πράξετε σχετικά με την ουσιαστική μείωση του Ειδικού Φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, για τον χειμώνα;
β) Προτίθεστε να δώσετε επίδομα σε ανέργους και ανασφάλιστους υπερήλικες, ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης;
 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΕΛΛΑ ΣΕ ΒΡΟΥΤΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΤΑΑ)Σε προσωπικό στοίχημα φαίνεται να έχει μετατρέψει  ο Λαρισαίος βουλευτής Χρήστος Κέλλας, την προσπάθεια για θαρραλέες και βιώσιμες ρυθμίσεις στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτήν την φορά κατέθεσε μαζί και με άλλους συναδέλφους του, ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, με θέμα τις ρυθμίσεις στις ασφαλιστικές εισφορές  των ανεξάρτητα απασχολούμενων  (ΕΤΑΑ), αφού όπως αναφέρει οι νέοι επιστήμονες καλούνται να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές που κινούνται σε δυσθεώρητα ύψη και είναι διαρκώς αυξανόμενες. Ο κ. Κέλλας αντί αυτού θέτει 4 προτάσεις, σύμφωνες με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα και δημιουργούν μια ρεαλιστική εικόνα για την επιβίωση τόσο  των αυτοαπασχολούμενων, όσο και του ασφαλιστικού τους ταμείου.
Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή:
Οι δυσκολίες της οικονομικής κρίσης έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους κλάδους των νέων επιστημόνων. Παρόλο που η ύφεση τα τελευταία έτη μείωσε κατακόρυφα το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα, οι ασφαλιστικές εισφορές με τη διάταξη του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 αυξάνονται συνεχώς, φθάνοντας σε υπερβολικά ποσά για τους μικρομεσαίους νέους επιστήμονες ( γιατρούς, δικηγόρους και μηχανικούς). Εξάλλου ο συσχετισμός των ασφαλιστικών κατηγοριών με τη δυνατότητα του κάθε Έλληνα πολίτη να συνεισφέρει στα Δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις του, εκφράζουν τις αρχές του κοινωνικού κράτους δικαίου. Οι ασφαλιστικές κατηγορίες, εκτός του ότι στηρίζονται στην αρχή της ανταποδοτικότητας και στη δυνατότητα του κάθε πολίτη, έχουν άμεση σχέση με το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας. Με την υποχρεωτική υπαγωγή του ασφαλισμένου σε ασφαλιστική κατηγορία ανώτερη της 1ης, χωρίς κριτήρια και με την υποχρεωτική μετάταξη του σε ανώτερη ανά 3ετία ( και όχι την προαιρετική ), συντελείται μια μεγάλη αδικία. Παρόλο που τακτικά, με διατάξεις, επιχειρείται ρύθμιση των προηγούμενων οφειλών, αυτό δε φτάνει αφού δημιουργούνται ολοένα και μεγαλύτερες οφειλές. Επίσης θεωρούμε πως είναι απαράδεκτο να ποινικοποιούνται και να απειλούνται με κατασχέσεις οι ελεύθεροι επαγγελματίες επειδή έχουν ελάχιστα έσοδα, έως μηδενικά και ως εκ τούτου δεν μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
Κατόπιν όλων αυτών ΕΡΩΤΑΣΘΕ Κύριε Υπουργέ
1.    Προτίθεστε να αναστείλετε τα κατασταλτικά μέτρα ( ΚΕΑΟ ) για τους ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους, μέχρι να εξορθολογισθεί το σύστημα, αφού δεν οδηγούν σε κανένα αποτέλεσμα και εντείνουν το αίσθημα αδικίας;
2.    Προτίθεστε να δώσετε ανάσα στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, με το να λογίζονται ως μισθωτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι, ασφαλισμένοι μετά την 1.1.93, με τη λογική του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, όπως έκανε το ΥΠΟΙΟ, με αποτέλεσμα οι ασφαλιστικές εισφορές να προκύπτουν ως ποσοστό του εισοδήματος και να μπορούν οι ασφαλισμένοι να πληρώσουν;
3.    Προτίθεστε να εξετάσετε, με βάση προηγούμενή σας εξαγγελία, τη δυνατότητα επιλογής χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας και χαμηλότερων ασφαλίστρων;
4.    Προτίθεστε να προχωρήσετε σε αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών κατηγοριών, μετά από την προβλεπόμενη αναλογιστική μελέτη, ώστε να προκύψουν νέες ρεαλιστικότερες ασφαλιστικές εισφορές;

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία απαιτεί cookies για να λειτουργήσει σωστά.
Δεν αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με εσάς προσωπικά.