Κοινοβουλευτική δραστηριότητα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΝΙΑΤΗ ΣΕ ΚΕΛΛΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ NET – METERING ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
Ανοιχτό  άφησε το ενδεχόμενο για την εφαρμογή του συμψηφισμού παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας (NET – METERING ) και στον πρωτογενή τομέα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Μανιάτης, στην απάντηση που έδωσε στον βουλευτή ΝΔ του Ν. Λάρισας, κ. Χρήστο Κέλλα, έπειτα από ερώτηση που του είχε καταθέσει ο τελευταίος.
Αξίζει να σημειωθεί πως για το συγκεκριμένο θέμα, ο Λαρισαίος βουλευτής είχε στενότατη συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αγροτικών Φωτοβολταικών και με το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος που αποτελούσε πάγιο αίτημά τους.
Ο κ. Μανιάτης στην απάντησή του αναφέρει πως αποτελεί άμεση προτεραιότητα του Υπουργείου η εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου που αφορά τον συμψηφισμό της ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών και για αυτόν ακριβώς το λόγο έχει συσταθεί και Ομάδα Εργασίας η οποία συνεδριάζει με σκοπό να βρεθεί το καλύτερο  σενάριο εφαρμογής του μέτρου του συμψηφισμού που θα εξασφαλίσει τη δημιουργία επαρκούς  κινήτρου για την υλοποίηση των έργων με την ελάχιστη δυνατή επίπτωση στο ενεργειακό κόστος.
Επίσης επεσήμανε ότι σε πρώτη φάση  η ομάδα προτείνει να γίνει στόχευση σε φ / β συστήματα με ισχύ που δεν θα υπερβαίνει  τα 10 KW, σύμφωνα και με τις διεθνείς πρακτικές. Η ίδια ομάδα συνεχίζει σε εντατικούς ρυθμούς την εξέταση σχημάτων ενεργειακού συμψηφισμού και για εγκαταστάσεις μεγαλύτερης ισχύος.
Τέλος ο Υπουργός τονίζει πως γίνεται δεκτό το σκέλος της ερώτησης του κ. Κέλλα που αφορούσε τον υπολογισμό του συμψηφισμού σε ετήσια βάση, παράμετρος εξαιρετικά σημαντική για εγκαταστάσεις με μεγάλες διακυμάνσεις στην κατανάλωση, όπως είναι οι εγκαταστάσεις του πρωτογενούς  τομέα ενώ ενημερώνει πως ενόψει της ολοκλήρωσης του ρυθμιστικού πλαισίου για τον ενεργειακό συμψηφισμό, το Υπουργείο προτίθεται να λάβει μέριμνα για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων των έργων που αναπτύσσονται από κοινωφελείς οργανισμούς και οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΚΕΛΛΑΣ ΣΕ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
ΝΑ ΜΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ


Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα, κατέθεσε μαζί με άλλους συναδέλφους του, ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας, με θέμα την φορολόγηση των επιδοτούμενων σεμιναρίων για ανέργους.
Ο κ. Κέλλας δηλώνει αντίθετος στο ενδεχόμενο φορολόγησης των επιδοτούμενων σεμιναρίων, καθώς αυτό ουσιαστικά υποσκάπτει την όλη προσπάθεια που γίνεται για μείωση της ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης.

Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή:
Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί το  τελευταίο διάστημα σε μεγάλη κατηγορία ανέργων,  οι οποίοι το 2013 παρακολούθησαν επιδοτούμενα σεμινάρια (Voucher), καθώς στην οικονομική εκκαθάριση του 2014, ζητείται, σύμφωνα με τον Κώδικα φορολογίας Εισοδήματος, να επιστρέψουν, ακόμα και στο τριπλάσιο, τα χρήματα που εισέπραξαν. Συγκεκριμένα θεωρείται ότι το εν λόγω εισόδημα προέρχεται από εμπορικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα όταν ο φορολογούμενος δεν έχει τεκμήρια από περιουσιακά στοιχεία να φορολογείται στο ατομικό τεκμήριο διαβίωσης (3.000 Ευρώ) με συντελεστή 26% από το οποίο προκύπτει το ποσό των 780 ευρώ ως φόρος  και επιπλέον προκαταβολή 55%.
Σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο με την οικονομική κρίση να έχει απορρυθμίσει την ζωή των Ελλήνων και με τα ποσοστά της ανεργίας να παραμένουν σε δραματικά επίπεδα, η επιβολή της απαράδεκτης αυτής επιβάρυνσης, αφενός θα εξαθλιώσει ακόμα περισσότερο τον άνεργο, αφετέρου κανένας στο μέλλον δεν θα παρακολουθεί προγράμματα τέτοιου είδους, αφού ουσιαστικά μέσω αυτής της επιλογής τιμωρείται, επειδή πήρε μέρος σε επιδοτούμενο σεμινάριο. Όπως όλοι γνωρίζουμε, βασικός στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι όχι μόνο η κατάρτιση, αλλά και μία οικονομική ενίσχυση στους συμμετέχοντες.
Επειδή η πολιτική της κυβέρνησης κινείται στην αποκατάσταση των αδικιών και στην προστασία κυρίως των οικονομικά αδύνατων ομάδων, κρίνεται αναγκαίο να απεγκλωβιστεί  από οποιαδήποτε τεκμαρτό ή πραγματικό εισόδημα το ποσό που προέρχεται από επιδοτούμενο σεμινάριο , ώστε ο φορολογούμενος να δύναται να λάβει το ποσό της παρακράτησης. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται το εισόδημα αυτό να φορολογείται σαν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες με την κλίμακα των μισθωτών, ώστε  ο φόρος που προκύπτει να έχει την μείωση των 2.100 ευρώ.
 Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός
Σε ποιες αλλαγές προτίθεται να προβεί το Υπουργείο, προκειμένου να τροποποιηθεί κατά το βέλτιστο ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ώστε να μην υποχρεούνται οι συμμετέχοντες σε επιδοτούμενα σεμινάρια να πληρώνουν ποσό πολλαπλάσιο από αυτό που εισπράττουν;

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΕΛΛΑ ΣΕ ΤΣΑΥΤΑΡΗ:
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ  ΤΩΝ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ( ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ )
Ερώτηση προς τον Υπουργό Γεωργίας κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη κατέθεσε ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας, με θέμα την άμεση ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων – πληρωμών των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων μείωσης της νιτρορύπανσης και βιολογικής γεωργίας, για τα έτη εφαρμογής 2012 – 2013, καθώς και την επανεξέταση των απορριφθέντων της νιτρορύπανσης.

Ο βουλευτής αναφέρει αναλυτικά  στην ερώτησή του:
Το πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης αλλά και της βιολογικής γεωργίας είναι προγράμματα μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας   τα οποία εφαρμόστηκαν με επιτυχία στο Ν. Λάρισας για αρκετά χρόνια.
Δυστυχώς στο Ν. Λάρισας παραμένουν απλήρωτοι αγρότες για τα προγράμματα μείωσης νιτρορύπανσης και βιολογικής γεωργίας της προγραμματικής περιόδου για τα έτη εφαρμογής 2012 και 2013.


Τέλος υπάρχουν  άδικα απορριπτόμενοι Θεσσαλοί αγρότες από τη νιτρορύπανση και ενώ είχαμε διαβεβαιώσεις ότι θα υπάρξει επανεξέταση των ενστάσεων, αντί αυτού παρατηρούμε μια διαρκή στασιμότητα.

Κατόπιν όλων αυτών ΕΡΩΤΑΣΘΕ Κύριε Υπουργέ

1.    Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες για τα προγράμματα νιτρορύπανσης και βιολογικής γεωργίας για τα έτη εφαρμογής 2012-2013;
2.    Προτίθεστε να δώσετε οριστική λύση στο θέμα των άδικα απορριφθέντων στα νιτρικά;

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΕΛΛΑ ΣΤΟ ΥΠ.Ε.ΚΑ
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣΕρώτηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη, με θέμα την ένταξη στο υπό σχεδιασμό net- metering και των γεωτρήσεων των αγροτικών και  των πτηνοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, κατέθεσε ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας,  ύστερα από στενή συνεργασία που είχε με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αγροτικών Φωτοβολταικών και το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας.

Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή:

Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που έχει βάλει αυτήν η Κυβέρνηση είναι η προσπάθεια μείωσης του κόστους ενέργειας σε σπίτια και επιχειρήσεις. Στο πρόσφατο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ εισήχθη για πρώτη φορά η εφαρμογή του συμψηφισμού παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας (net – metering ) και θα αφορά κυρίως οικιακές εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις. (Νόμος  4254 ΦΕΚ 85 /07-04-2014 στην Υποπαράγραφο ΙΓ.8 ).
Με αυτήν την ρύθμιση, την ενέργεια που θα παράγουν τα φωτοβολταικά των σπιτιών και των επιχειρήσεων θα μπορούν να την συμψηφίζουν  με την ιδιοκατανάλωση και να πληρώνουν την διαφορά στο τέλος της κάθε περιόδου μέτρησης.
Αρνητικό σημείο αυτής της ρύθμισης είναι πως αν υπάρχει πλεονάζουσα ενέργεια, αυτήν θα απορροφάται από το δίκτυο και δεν θα πιστώνεται για την επόμενη περίοδο μέτρησης εντός του ημερολογιακού έτους. Σημείο που σαφώς και πρέπει να επανεξεταστεί. ( Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζεται και η μοναδιαία τιμή με την οποία θα υπολογίζεται η αποζημίωση για το πλεόνασμα της ενέργειας η οποία θα καταβάλλεται από τους Προμηθευτές, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999, ΦΕΚ Α’ 286) .

Εδώ όμως ερχόμαστε να επισημάνουμε πως σε αυτήν την ρύθμιση πρέπει να ενταχθεί και ο πρωτογενής τομέας, προκειμένου να μειωθεί το κόστος ενέργειας στις εργασίες του.
Με αυτόν τον τρόπο όσοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, αγελαδοτρόφοι και ιδιοκτήτες θερμοκηπίων θέλουν, μπορούν να εφαρμόσουν και αυτοί ένα αντίστοιχο σύστημα ιδιοκατανάλωσης, με εγκατάσταση φωτοβολταικών. Το μέγεθος της κάθε εγκατάστασης θα βρίσκεται σε συνάρτηση με την ισχύ του ηλεκτρομοτέρ κάθε γεώτρησης και  της μέχρι τώρα κατανάλωσης ρεύματος σε σχέση με τις καλλιέργειες που ποτίζει ο κάθε ένας στη συγκεκριμένη γεώτρηση.
Επίσης και οι ήδη υπάρχοντες αγρότες με φωτοβολταικά, να έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στο νέο σχέδιο χωρίς να χαθεί η υπάρχουσα σύμβαση με την αγροτική ιδιότητα ( Ν. 3851/2010 ).
Με το παραπάνω σκεπτικό ο αγρότης  δυνητικά θα μπορεί να καλύπτει από ιδιοπαραγωγή σε ετήσια βάση τουλάχιστον το 70% του ρεύματος που καταναλώνει την αρδευτική περίοδο, μειώνοντας συγχρόνως το κόστος παραγωγής που σχετίζεται με την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος.
Εδώ επισημαίνουμε πως η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών καταναλώνουν ρεύμα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και γι’ αυτό ο συμψηφισμός θα πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση, δεδομένου ότι το ρεύμα θα παράγεται όλη την διάρκεια του χρόνου.
Κατόπιν όλων αυτών ΕΡΩΤΑΣΘΕ Κύριε Υπουργέ
1.    Προτίθεστε να συμπεριλάβετε στο σύστημα αυτοπαραγωγής και συμψηφισμού (net-metering) και τις γεωτρήσεις των αγροτών, τις πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις  καθώς και τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης του ρεύματος των γεωτρήσεων από την αυτοπαραγωγή;
2.    Επειδή όμως οι αγρότες καταναλώνουν ρεύμα μόνο την περίοδο των αρδεύσεων, μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη, ο συμψηφισμός να γίνεται σε ετήσια βάση , δεδομένου ότι το ρεύμα θα παράγεται καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου;

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία απαιτεί cookies για να λειτουργήσει σωστά.
Δεν αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με εσάς προσωπικά.