Κοινοβουλευτική δραστηριότητα

 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΕΛΛΑ ΣΕ ΤΣΑΥΤΑΡΗ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΓΚΑΙΡΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝΕρώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, με θέμα τον έγκαιρο προσδιορισμό των βοσκοτόπων που θα ενεργοποιούν δικαιώματα με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ 2014 – 2020, κατέθεσε ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας. Ο βουλευτής αναφέρει στην ερώτησή του αναλυτικά :

Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθη στις 13 Μαρτίου έγινε συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ("ΚΑΠ") που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το 2014 για την επόμενη επταετία. Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 18-19 Μαρτίου 2013, κατέληξε σε μία γενική πολιτική προσέγγιση για τη νέα ΚΑΠ. Τη συζήτηση  ακολούθησε ψηφοφορία για την οριστικοποίηση των θέσεων του Ευρωκοινοβουλίου σε σχέση με τις άμεσες ενισχύσεις, τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, την ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς και τον Οριζόντιο Κανονισμό για τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο της εφαρμογής της "ΚΑΠ".
                           
                                                                      
Ο νέος ορισμός των βοσκοτόπων που συμπεριλαμβάνει και την ξυλώδη βλάστηση και δεδομένου ότι  οι βοσκότοποι συνδέονται πλέον  με την επιλεξιμότητα των εκτάσεων στις άμεσες ενισχύσεις, θα βοηθήσει σημαντικά να ενταχθούν πολλές εκτάσεις της χώρας στο σύστημα της ενιαίας ενίσχυσης και να αυξηθούν σημαντικά οι πόροι για την κτηνοτροφία.
Στη χώρα μας γύρω στα 29 εκατ. στρέμματα είναι βοσκότοποι και η καλλιεργούμενη έκταση γύρω στα 25 εκατ. στρέμματα. Το ότι διευρύνεται ο ορισμός των βοσκοτόπων σημαίνει δυνητικά ότι μπορεί να στηριχτεί η κτηνοτροφία της χώρας μας. Αναμένεται να εξοικονομηθεί κονδύλι άνω των 4 δισ. ευρώ, το οποίο θα κατευθυνθεί για τη στήριξη κυρίως της ορεινής κτηνοτροφίας.
ΕΡΩΤΑΣΘΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ
                                      
1.    Έχουν προσδιοριστεί ποιοι από τους Βοσκότοπους της χώρας μας  είναι επιλέξιμοι για την ενιαία ενίσχυση;
2.    Έχει μελετηθεί η αντιστοιχία της υπάρχουσας κτηνοτροφίας ανά περιοχή  , έτσι ώστε να γνωρίζουν ποιοι κτηνοτρόφοι και πόση έκταση μπορούν να νοικιάσουν και να δηλώσουν στο ΟΣΔΕ , έτσι ώστε να ενεργοποιήσουν τα νέα δικαιώματα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΣΕ ΚΕΛΛΑ:
ΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ Δ Ο Υ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΟΜΜΕΧΘετική αντιμετώπιση από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα,  δείχνει να έχει η πρόταση που έκανε ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας  για μεταφορά των Α΄ και Β΄  Δ Ο Υ , στο κτίριο του ΕΟΜΜΕΧ για εξοικονόμηση πόρων αλλά και για πιο εύρυθμη λειτουργία  της υπηρεσίας. Ο κ. Κέλλας είχε καταθέσει προ ημερών ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών με την οποία του παρέθετε αναλυτικά σχέδιο μεταφοράς των 2 εφοριών της πόλης στο άδειο κτίριο του ΕΟΜΜΕΧ , με οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία.
Ο αρμόδιος Υπουργός απαντώντας άμεσα στην ερώτηση του βουλευτή ενημέρωσε ότι :
1.    Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής του κτιρίου του ΕΟΜΜΕΧ ως δημόσιο ακίνητο, με Αριθμό Βιβλίου Καταγραφής ( Α. Β. Κ ) 1136.
2.    Στο υπόγειο του κτιρίου έχουν ήδη μεταφερθεί ανενεργά αρχεία της ενοποιημένης Β΄ Δ Ο Υ Λάρισας ( Β΄- Γ΄) και τμήμα του αρχείου της Α΄Δ Ο Υ Λάρισας.
3.    Το Υπουργείο Οικονομικών διερευνά τις δυνατότητες χρηματοδότησης και την προσφορότερη διαδικασία εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών στην ανωδομή του κτιρίου προκειμένου να είναι δυνατή η στέγαση των Δ Ο Υ Α΄ και Β΄ του Ν. Λάρισας.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΕΛΛΑ ΣΕ ΤΣΑΥΤΑΡΗ
ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 311 ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
Αφορά τη δημιουργία νέων ευκαιριών για εργασία και εισόδημα σε περιοχές κυρίως ορεινές και μειονεκτικές
Ερώτηση στον Υπουργό Γεωργίας κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, κατέθεσε μαζί με άλλους συναδέλφους του, ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας με θέμα την προκήρυξη μέτρου 311 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013. Ο βουλευτής αναφέρει αναλυτικά στην ερώτηση :

Κύριε Υπουργέ
Προκηρύχθηκε τις προηγούμενες ημέρες, το μέτρο 311 του προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 και ταυτόχρονα δημοσιοποιήθηκε, από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία, ο οδηγός εφαρμογής του.
Εκεί αναφέρεται, ότι για την πιστοποίηση της κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής, όσων καταθέσουν προτάσεις, θα απαιτείται βεβαίωση τράπεζας, που να δηλώνει το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον για δανειοδότηση.
Επειδή η οικονομική κατάσταση της χώρας και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθιστά πολύ δύσκολη την εξασφάλιση τέτοιας διαβεβαίωσης και επειδή σε αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, η κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής των επενδυτών, δεν εξετάζεται κατά το σκέλος, αξιολόγησης της πρότασης, αλλά εξετάζεται και πιστοποιείται από την εξόφληση των παραστατικών, κατά τον έλεγχο των δαπανών.

ΕΡΩΤΑΣΘΕ κ. Υπουργέ

Προτίθεται το Υπουργείο να προβεί σε τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του μέτρου 311 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 και εναρμόνισής του με τα ισχύοντα στο αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ;

 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΕΛΛΑ ΣΕ ΤΣΑΥΤΑΡΗ:
ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ
 ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΕρώτηση προς τον Υπουργό Γεωργίας κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη κατέθεσε ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας, με θέμα την άμεση ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων – πληρωμών των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων μείωσης της νιτρορύπανσης και βιολογικής γεωργίας, καθώς και των συμβάσεων πληρωμών των νέων δικαιούχων. Ο βουλευτής αναφέρει αναλυτικά  στην ερώτησή του:

Είναι γνωστό ότι στο Ν. Λάρισας παραμένουν απλήρωτοι αγρότες για τα προγράμματα μείωσης νιτρορύπανσης και βιολογικής γεωργίας της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου για τα έτη  2010 και 2011
Κυρίως το πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης αλλά και της βιολογικής γεωργίας είναι προγράμματα μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας   τα οποία εφαρμόστηκαν με επιτυχία στο Ν. Λάρισας για αρκετά χρόνια.
 Στις αγροπεριβαλλοντικές δράσεις η  συμμετοχή της χώρας μας είναι μόλις 15% ενώ το υπόλοιπο 85% καλύπτεται από ευρωπαϊκή συμμετοχή.
Γνωρίζουμε ότι οι πληρωμές των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων παύουν να πραγματοποιούνται στην περίοδο  Νοεμβρίου - Φεβρουαρίου. Με δεδομένο ότι οι εν λόγω παρτίδες έχουν αποσταλεί από την ΔΑΟΚ ΠΕ Λάρισας από τον Νοέμβριο και τον Μάρτιο για πληρωμή προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ γεννά ερωτηματικά η  αναίτια καθυστέρησή τους.
 Σαν να μην έφτανε αυτό, στις παραπάνω οικονομικές εκκρεμότητες έρχονται να προστεθούν και οι δικαιούχοι των νέων προγραμμάτων μείωσης νιτρορύπανσης  και  της βιολογικής γεωργίας, είτε για τη νέα πενταετία είτε για την παράταση της διετίας που αναμένεται να ανακοινωθούν το προσεχές χρονικό διάστημα και θα προβούν σε υπογραφή συμβάσεων και  αιτήσεις πληρωμής αυτών.
Κατόπιν τούτων

ΕΡΩΤΑΣΘΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ

1.    Πότε αναμένεται να πληρωθούν οι εκκρεμότητες των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων για τα προηγούμενα έτη;
2.    Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των υπογραφών συμβάσεων – αιτήσεων πληρωμών του πρώτου έτους εφαρμογής για τους δικαιούχους της νέας πενταετίας – παράταση διετίας για τα 2 αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα;

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία απαιτεί cookies για να λειτουργήσει σωστά.
Δεν αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με εσάς προσωπικά.