Κοινοβουλευτική δραστηριότητα

ΕΡΩΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΕΛΛΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ερώτηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ. Ρουπακιώτη Αντώνη και  στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Χατζηδάκη Κων/νο κατέθεσε μαζί με άλλους συναδέλφους του ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας με θέμα την ανάγκη επανεξέτασης και αναθεώρησης του γενικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ( << εισπρακτικών εταιρειών>> ).

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού κ Αθλητισμού και Δημόσιας Τάξης κ Προστασίας του Πολίτη κ. κ Παναγιωτόπουλο Πάνο, Αρβανιτόπουλο Κωνσταντίνο και Δένδια Νικόλαο αντίστοιχα, κατέθεσε μαζί με συναδέλφους του ο βουλευτής της ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας με θέμα << Καθορισμός αριθμού ιδιωτών που εισάγονται στην Αστυνομική και Πυροσβεστική Ακαδημία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 >>.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΕΛΛΑ - ΓΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΑ ΚΡΕΑΤΑ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ

Ερώτηση στους Υπουργούς Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης κκ Λυκουρέντζο Ανδρέα και Τσαυτάρη Αθανάσιο αντίστοιχα, κατέθεσε ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας με θέμα τον αυστηρότερο έλεγχο των σφαγίων λόγω της χρήσης γαλακτικού οξέος και των εισαγόμενων κρεάτων λόγω του διατροφικού σκανδάλου με κρέας αλόγου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΝΙΤΑΚΗ ΣΕ ΚΕΛΛΑ - ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, Η ΑΡΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Σε ερώτηση που κατέθεσε μαζί με άλλους συναδέλφους του ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας, απάντησε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Αντώνης Μανιτάκης. 


Η ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές της ΝΔ είχε θέμα την Αυτοδίκαιη Αργία των Δημοσίων Υπαλλήλων και η απάντηση που έλαβαν από τον αρμόδιο Υπουργό ήταν ότι μόνο για σοβαρά ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα θα τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.


Αναλυτικά η απάντηση του Υπουργού: Σε απάντηση της υπ’ αριθμ 7379/19.2.2013 Ερώτησης  σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα.

Η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση για ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων αποτυπώνει τη βούληση της Πολιτείας και της κοινωνίας να εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς εξαιρέσεις ο νόμος που αφορά στους πειθαρχικά υπόλογους υπαλλήλους και να δοθεί ένα τέλος στην ατιμωρησία.

Η εφαρμογή του νόμου επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στον υπάλληλο που παρέβη το υπηρεσιακό του καθήκον. Και όταν πρόκειται για βαριά πειθαρχικά αδικήματα, με έντονη ηθική απαξία, όπως είναι η διασπάθιση του δημοσίου χρήματος, η πλαστογραφία, η υπεξαίρεση, η συστηματική απουσία από την εργασία, οι συνέπειες οφείλουν να είναι βαρύτατες. Ο εξορθολογισμός και η διεύρυνση του πειθαρχικού δικαίου αποτελεί αίτημα της κοινωνίας και πράξη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Και αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα να προστατευθεί το κύρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοσίων υπαλλήλων, που τιμούν το λειτούργημά τους και εργάζονται υπό δύσκολες συνθήκες.

Οι διατάξεις του Ν. 4093/2012 σχετικά με την αυτοδίκαιη και τη δυνητική αργία δεν εισάγουν νέο δίκαιο αλλά τροποποιούν μια υφιστάμενη διάταξη. Η υποχρεωτική ή δυνητική θέση σε αργία δεν συνιστά πειθαρχική ποινή, για να προδικάζει την ενοχή του υπαλλήλου στον οποίο επιβλήθηκε και να πλήττει έτσι το τεκμήριο αθωότητας. Αποτελεί διοικητικό μέτρο προσωρινού χαρακτήρα, το οποίο είναι προκαταρκτικό της ποινικής δίωξης του υπαλλήλου και αποσκοπεί στην άμεση απομάκρυνση του από την υπηρεσία, χωρίς να λύνεται η υπαλληλική σχέση, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, μέχρις ότου το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο αποφανθεί τελικά, κάτω από πλήρεις εγγυήσεις της πειθαρχικής διαδικασίας, ως προς την ευθύνη του υπαλλήλου.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η εν λόγω ρύθμιση δεν αφορά το σύνολο των πειθαρχικών υποθέσεων που εκκρεμούν, και κυρίως δεν αφορά απλές παραβάσεις του υπαλληλικού κώδικα για τις οποίες αρμόδια να αποφασίσουν είναι τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Η ρύθμιση για την αυτοδίκαιη αργία επηρεάζει αποκλειστικά και μόνο υπαλλήλους που έχουν παραπεμφθεί για σοβαρότατα πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα και πιο συγκεκριμένα με το ν. 4093/2012 τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία οι υπάλληλοι που :


•    Στερήθηκαν την προσωπική τους ελευθερία με απόφαση ή ένταλμα
•    Εκδόθηκε σε βάρος τους ένταλμα προσωρινής κράτησης
•    Παραπέμφθηκαν αμετάκλητα ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για κακούργημα ή για περιοριστικά αναφερόμενα πλημμελήματα, όπως κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία στη υπηρεσία και οποιαδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.
•    Τους επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης
•    Παραπέμφθηκαν ενώπιον του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου για ένα από τα αναφερόμενα στη διάταξη πειθαρχικά, μεταξύ των οποίων π. χ πράξεις άρνησης αναγνώρισης του συντάγματος, απόκτηση οικονομικού οφέλους κατά την άσκηση των καθηκόντων, αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη συμπεριφορά, σοβαρή απείθεια, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση καθηκόντων, παράλειψη των πειθαρχικών οργάνων να προβούν σε δίωξη και τιμωρία πειθαρχικού παραπτώματος κλπ.

Εξ άλλου ο θεσμός της αυτοδίκαιης αργίας όπως έχει διαμορφωθεί στο ν. 4093/2012, έχει δικλείδες ασφαλείας και για τον τυχόν αδικηθέντα υπάλληλο. Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης 3 της εσωτερικής παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ζ. 3 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ο υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία, μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε μετά την έκδοση της οικείας πράξης, από το αρμόδιο για τον διορισμό του όργανο, την αναστολή του εν λόγω μέτρου. Το όργανο που είναι αρμόδιο για το διορισμό του υπαλλήλου, εφόσον κρίνει, μετά από γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου ότι με βάση τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης και το συμφέρον της υπηρεσίας δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της αργίας, μπορεί να διατάξει την αναστολή της και την επάνοδο του υπαλλήλου στα καθήκοντά του.

Το νέο πειθαρχικό δίκαιο προστατεύει την ανεμπόδιστη άσκηση του δημοσίου λειτουργήματος των υπαλλήλων. Η υποβολή μιας καταγγελίας ή μιας πειθαρχικής αναφοράς δεν οδηγεί στην άσκηση πειθαρχικής δίωξης. Πολύ περισσότερο, όταν η καταγγελία είναι κακόβουλη, μεροληπτική ή εκβιαστική. Η καταγγελία εξετάζεται και αξιολογείται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και η πειθαρχική δίωξη ασκείται με τις θεσμικές εγγυήσεις του πειθαρχικού δικαίου μόνο όταν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 105 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν. Π. Δ. Δ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4057/2012 ( ΦΕΚ 54/Α΄) : Στον υπάλληλο που τελεί σε κατάσταση αργίας ή σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων καταβάλλεται το ένα τρίτο των αποδοχών του με εξαίρεση την περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 κατά την οποία καταβάλλεται το ένα τέταρτο των αποδοχών του. Το υπόλοιπο των αποδοχών του ή μέρος αυτού μπορεί να αποδοθεί στον υπάλληλο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου εφόσον απαλλαγεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Το ως άνω ισχύει και μετά την έκδοση της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής απόφασης που απαλλάσσει τον υπάλληλο εφόσον μόνος λόγος θέσεως σε αργία είναι η περίπτωση ε΄της παρ. 1 του άρθρου 103.

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία απαιτεί cookies για να λειτουργήσει σωστά.
Δεν αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με εσάς προσωπικά.