Νέα

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ1.    Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι ή κύριοι κινητών ή ακινήτων πραγμάτων δικαιούνται αποζημίωσης από την οικεία Περιφέρεια για υλικές ζημιές, που υφίστανται ή υπέστησαν από εγκληματικές ενέργειες, που στρέφονται κατά κρατικού λειτουργού ή της περιουσίας του, με αφορμή την άσκηση των καθηκόντων του. Στη περίπτωση αυτή, ο έλεγχος διενεργείται και η ακριβής έκταση της ζημιάς προσδιορίζεται από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες  της Περιφέρειας. Αν το αντικείμενο που καταστράφηκε ή εβλάβη ήταν ασφαλισμένο, αξίωση αποζημίωσης κατά της Περιφέρειας υπάρχει μόνο για το επιπλέον της δικαιούμενης ασφαλιστικής αποζημίωσης ποσό.
2.    Η αποζημίωση για αποκατάσταση υλικών ζημιών σε ακίνητα επιτρέπεται να χορηγείται στους μισθωτούς ή σε όσους έχουν από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία αποδεδειγμένα τη νομή των εν λόγω ακινήτων, εφόσον δεν υποβληθεί σχετική προς τούτο αίτηση εκ μέρους των κυρίων εντός εξήντα ημερών από την επέλευση του γεγονότος ή από τη δημοσίευση του παρόντος, προκειμένου περί πράξεων, που έγιναν προ της δημοσίευσης αυτού.
3.    Ο κατά τα ως άνω λαμβάνων την αποζημίωση υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση των ζημιών μετά την είσπραξη της αποζημίωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αυτού, του καταλογίζεται από τη διεύθυνση πολεοδομίας της Περιφέρειας, στην οποία συνέβη το γεγονός, το ποσό της εισπραχθείσας αποζημίωσης, το οποίο προσαυξάνεται με το νόμιμο τραπεζικό τόκο από την ημερομηνία της είσπραξής της. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από την Περιφέρεια για τις υλικές ζημιές από τις ανωτέρω πράξεις δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε τέλος ή κράτηση.
4.    Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΚΕΛΛΑΣ ΣΕ ΒΡΟΥΤΣΗ

ΘΑΡΡΑΛΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕΕρώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση κατέθεσε ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας, με θέμα τη ρύθμιση των οφειλών των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ αλλά και την επιβράβευση των ασφαλισμένων που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή:

Ο ΟΑΕΕ ένα από τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας, ήταν πριν την  οικονομική κρίση, από τα πιο εύρωστα ταμεία, με τους ασφαλισμένους του να μην έχουν χρέη προς αυτό, και να πληρώνουν πάντοτε εγκαίρως τις χρηματοδοτικές τους εισφορές. Δυστυχώς η οικονομική κρίση έπληξε καίρια τους ελεύθερους επαγγελματίες με αποτέλεσμα  πολλοί από αυτούς να κλείνουν τις επιχειρήσεις τους, και άλλοι να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς το ταμείο, αφήνοντας οφειλές και μένοντας χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οι ίδιοι αλλά και οι οικογένειές τους.
 Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ο ΟΑΕΕ ασφαλίζει 732.000 επαγγελματίες και από αυτούς σχεδόν οι μισοί χρωστάνε στο ταμείο. Το θετικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών χρωστάει μικρά και μεσαία ποσά, αποδεικνύοντας έτσι ότι αυτοί οι άνθρωποι ενώ θέλουν να είναι ταμειακά ενήμεροι δεν δύνανται λόγω των οικονομικών συνθηκών. Πάγιο αίτημα όλων των ασφαλισμένων είναι να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση, που θα δώσει την πολυπόθητη ανάσα σε αυτούς τους ανθρώπους, και θα δώσει νέα ώθηση στα επαγγέλματά τους.
 Η τελευταία νομοθετική ρύθμιση που έγινε με το Ν. 4152/2013 δεν είναι αρκετά ρεαλιστική. Αυτό που χρειάζεται είναι μια θαρραλέα ρύθμιση, που θα μπορέσει να δώσει την ευκαιρία στους ενεργούς ασφαλισμένους να ξαναρχίσουν να καταβάλλουν τις εισφορές τους, αλλά και να επανενταχθούν οι διαγραφέντες οφειλέτες.
 Ενδεικτικά προτείνουμε λοιπόν
•    να υπάρξει ρύθμιση για τους οφειλέτες από το 2009 και μετά, που να περιλαμβάνει την δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών σε πολλές μικρές δόσεις,
•    την δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση χρεών όλων των ασφαλισμένων ( ακόμα και αυτών που έχουν διαγραφεί )
•     τη γενναία μείωση των επιτοκίων που αφορά την καθυστέρηση στη πληρωμή των εισφορών, κάτι που θα ελαττώσει κατά πολύ τις προσαυξήσεις
•     να δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να μπορεί να επιλέξει χαμηλότερα κλιμάκια ασφάλισης, όπου και θα υπολογιστεί το τελικό ποσό της σύνταξης
Επίσης,  θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει επιβράβευση - bonus και για τους συνεπείς ασφαλισμένους, που δεν έχουν οφειλές προς το ταμείο και συνεχίζουν παρόλες τις δυσκολίες να είναι ταμειακά ενήμεροι, όπως  
•    Να υπάρξει συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης – τραπεζών, για να δίνονται ευκολότερα δάνεια που αφορούν κεφάλαια κίνησης και με χαμηλά επιτόκια
•    Να δίνεται η δυνατότητα σε όποιον θέλει και μπορεί, να πληρώνει σε μια δόση το σύνολο της ετήσιας εισφοράς με έκπτωση 15%.
 Τέτοιες ρυθμίσεις θα έχουν οικονομικά άλλα και κοινωνικά οφέλη. Θα υπάρξει επιτέλους ροή εσόδων στα ταμεία του ΟΑΕΕ αφού πέρα από τους ενεργά ασφαλισμένους, θα επανενταχθούν στα ταμεία και κοντά στους 200.000 ανθρώπους που διαγράφησαν από τον ΟΑΕΕ, οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να επιβιώσουν, να συμμετέχουν σε προγράμματα του ΕΣΠΑ και να διατηρηθούν θέσεις εργασίας. Τέλος θα λυθεί και το μείζον κοινωνικό θέμα που αφορά την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ίδιων και των οικογενειών τους, που τώρα στερούνται.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1.    Προτίθεστε να μελετήσετε μια ρεαλιστική πρόταση ρύθμισης των οφειλών από το 2009 ως και τον Μάιο του 2013 και ποιο το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών σας;
2.    Προτίθεστε να μελετήσετε πρόταση για επιβράβευση – bonus για τους ταμειακά ενήμερους ασφαλισμένους;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ:

«ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ»
 


 

Με κάθε λεπτομέρεια ζήτησε να ενημερωθεί από τον Αστυνομικό Διευθυντή Λάρισας κ. Βασίλη Χαλάτση, για το θέμα της πρωτόγνωρης έκρηξης που συγκλόνισε την πόλη της Λάρισας, αλλά και για την κατάσταση της υγείας του Λαρισαίου αστυνομικού που τραυματίστηκε κατά την συμπλοκή με τους Αλβανούς δραπέτες στα Ιωάννινα, ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Χρήστος Κέλλας, στο πλαίσιο επίσκεψής του στην έδρα της Αστυνομικής Διεύθυνσης.
  Ο Λαρισαίος Βουλευτής δεν παρέλειψε μάλιστα να συγχαρεί τους αστυνομικούς για την άμεση κινητοποίηση τους η οποία είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη των δραστών της  επίθεσης, ενώ σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνάντησης ανέφερε: «Η πόλη της Λάρισας δέχτηκε μια πρωτόγνωρη επίθεση, η οποία μας συγκλόνισε. Το ευτύχημα είναι ότι δεν θρηνήσαμε θύματα. Αξίζουν συγχαρητήρια στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας και ειδικότερα στους αστυνομικούς για την ετοιμότητα και αυταπάρνηση που επιδεικνύουν, τις περισσότερες φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες. Επίσης ενημερώθηκα και για την πορεία της υγείας του Λαρισαίου αστυνομικού που τραυματίστηκε στην ώρα του καθήκοντος. Ευτυχώς τα νέα είναι ευχάριστα.
  Οι αστυνομικοί σε μια δύσκολη περίοδο για την χώρα, συνεχίζουν να κρατούν ψηλά τη σημαία και με πίστη στο καθήκον για το καλό του κοινωνικού συνόλου, δείχνουν τον δρόμο και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Οι συνεχόμενες επιτυχίες τους μας κάνουν υπερήφανους».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ:
 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Οι ερευνητικές και οι τεχνολογικές κατευθύνσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) βρέθηκαν στο επίκεντρο της διήμερης επίσκεψης που πραγματοποίησε στην Κρήτη ο Βουλευτής Λάρισας της Ν.Δ. κ. Χρήστος Κέλλλας, ως μέλος της δωδεκαμελούς αντιπροσωπείας της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής.
  Στόχος της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση της αντιπροσωπείας για τις δυνατότητες και τις δράσεις του Ι.Τ.Ε. οι οποίες αφορούν τομείς μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, ( Μικροηλεκτρονική, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιοτεχνολογία, Πληροφορική, Ρομποτική, Ανθρωπιστικές επιστήμες κ.α.).  
  Στο πλαίσιο μάλιστα της παρουσίασης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής του Ι.Τ.Ε. καθηγητή κ. Κώστας Φωτάκης τόνισε ότι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα, ερευνητικά κέντρα της χώρας που έχει να επιδείξει άριστες επιστημονικές επιδόσεις, καθώς και μια σημαντική κοινωνική και οικονομική προσφορά, σε επίπεδο που το καθιστούν ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα διεθνώς. Επισήμανε ωστόσο πως για να συνεχιστεί το σημαντικό έργο του, είναι απαραίτητη η στήριξη και η ενίσχυση της Έρευνας και της Τεχνολογίας.
  Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του κ. Κέλλα, ο οποίος σημείωσε ότι οι εξελίξεις στους τομείς της Έρευνας και της Τεχνολογίας είναι άκρως εντυπωσιακές και με σημαντικά οφέλη για την ανάπτυξη της χώρας.

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία απαιτεί cookies για να λειτουργήσει σωστά.
Δεν αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με εσάς προσωπικά.